måndag 31 maj 2010

Byggnadslämningar schaktas framTidigmedeltida huslämning med tydliga väggrännor
och rejäla stolphål. Övre kartbild visar några av husen.

Avbaning är alltid ett spännande moment under utgrävningen. Hittills är ett tiotal tidigmedeltida byggnadslämningar identifierade, bestående av stolpburna hus, grophus och hus med väggrännor. Vi har även hittat flera bandparcelldiken som visar hur den kringliggande åkermarken varit indelad i långsmala tegar. Schaktning pågår ytterligare ett par dagar.

Bandparcelldike i anslutning till gårdsläget.


Praoelever Alva och John gör keramikfynd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.