onsdag 14 maj 2014

En förälders plikt

Att vara förälder och arkeolog medför en del förpliktelser. Bland annat är det givet att man ställer upp och besöker skolan när ungarna lär sig om vår förhistoria och historia. De senaste veckorna har jag gjort två sådana besök.

Mina ungar går på en liten byskola med ganska få barn. Det kräver att skolan och lärarna har ett dynamiskt förhållningssätt till undervisning. Till exempel läser såväl tvåorna som treorna om förhistorien parallellt. Anledningen till detta är enkel. Vart annat år åker tvåorna och treorna till Ekehagens Forntidsby i Falköping.
Som arkeolog och förälder har jag såklart redan varit på Ekehagen tillsammans med ungarna. Dels för att jag själv var nyfiken och dels för att det visade sig att ungarna tyckte det var jättekul!

Som förberedelse för studiebesöket besökte jag skolan två gånger. En gång för att prata om stenålder och en gång för att prata om metallålder. Att under två lektioner riva av hela förhistorien är inte så lätt. Jag valde att väldigt grovt försöka lyfta fram det jag tycker är de viktigaste skillnaderna mellan de olika tidsåldrarna, samt inte minst försöka relatera till ungarna. Detta gjorde jag dels genom att höfta till med en gissning på hur många familjer som kunde tänkas ha bott i socknen under paleolitikum*, mesolitikum, neolitikum, bronsålder, samt äldre respektive yngre järnålder. Allt blir väldigt lättförståeligt för ett barn om man berättar att det under paleolitisk tid fanns en enda familj i hela socknen men att det för 2000 år sedan fanns ungefär lika många gårdar som idag. Självklart hade jag kikat på FMIS så att jag kunde säga var det gjorts fornfynd, givetvis valde jag exempel nära de gårdar där jag visste att det fanns närvarande ungar... Så kan man arbeta när man känner barnen och den skyldigheten har man som yrkesverksam arkeolog (förälder).

För övrigt fyller Ekehagen 30 år i år. Jag tycker att det är fantastiskt att Falköpings kommun håller igång verksamheten!!
_________________________
*Det finns paleolitiska fynd i min by, till och med en ren har hittats när det grävdes i min fårhage i början av 1900-talet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.