onsdag 4 februari 2015

Brödbak, hornhantverk och en blåfenad tonfisk


Rapport över förundersökningen som utfördes i samband med ombyggnationen av Västra längan, Varbergs fästning


Tidigare här på bloggen har det rapporterats från de arkeologiska insatserna som gjordes i samband med ombyggnationen av Västra längan i Varbergs fästning under år 2013. Det fysiska resultatet av ombyggnationen går att beskåda vid ett besök av den fantastiska fästningsmiljön uppe på Vardberget. Bland annat ryms en ny utställning över Hallands historia i de ombyggda lokalerna och den 15 februari är det vernissage för den tillfälliga utställningen AMERICANA – Studio 54 och andra bildberättelser av fotograf Hasse Persson. Som besökare får man inte missa ett besök till Kafé Kulknappen med den vidunderliga utsikten över havet. Här kan man njuta av en fika samt beskåda resterna efter en medeltida bakugn genom en glasruta i kaféets golv. Den gamla bakugnen i tegel som nu kan beundras användes en gång flitigt i fästningens medeltida kök. Om den och mycket annat som framkom vid den arkeologiska undersökningen finns nu att läsa i rapporten över undersökningen. Du finner den här:

Picture

Den västra längan hade aldrig tidigare varit föremål för arkeologisk undersökning. För första gången fick vi en djupare inblick i den medeltida bebyggelsens utseende och funktion inom den västra delen av borggården. Där kaféet finns idag påträffades grundmurar efter en byggnad, som utgjorde det medeltida köket och som innehöll tegelgolv och stenlagda ytor, en bakugn i tegel, samt kulturlager med köksavfall.

Inför anläggandet av vindfånget vid entrén framkom och dokumenterades delar av östmuren till västra längans äldre föregångare från slutet av 1200-talet. Denna äldre byggnad påträffades i samband med schaktningar inför fjärrvärme på borggården och undersöktes vid en forskningsundersökning år 2006 av Kulturmiljö Hallands arkeologer. Under 2013 gavs tillfälle att undersöka lämningarna i nedre planet av den medeltida byggnaden. Två provgropar som grävdes i källarplan innehöll omfattande kulturlager och ett flertal medeltida stensatta golvnivåer samt raserings/utfyllnadsmassor. Förutom skärvor av Siegburggods, en del av en spettvändare och en ovanlig fajans hittades även resterna efter hornhantverk, både ämne och början på ett föremål.

Den osteologiska analysen av djurben som utfördes av osteolog Emma Maltin visade att benmaterialet var anmärkningsvärt välbevarat. Antalet identifierade arter var i relation till materialets begränsade storlek stort med 13 arter representerade. Dominerande i materialet var tamdjuren nötboskap, får och svin. Tamfågel i form av tamhöna och gås kunde också konstateras. Men även vilda däggdjur fanns representerade i form av ben från både rådjur och vildsvin. Flera fiskarter såsom kolja, kummel, plattfisk och torsk, som var den mest företrädda typen fanns representerade. Ett ovanligt fynd utgörs av en stjärtkota från en blåfenad tonfisk.

Stenläggning, tegelgolv och bakugn mäts in under förundersökningen 2013, i rummet som nu hyser Kafé Kulknappen.


Genom en glasruta i kaféets golv går det att beskåda den medeltida bakugnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.