torsdag 24 februari 2011

Västsvensk arkeologidag

Vidarebefodrar information som kom på mailen för några minuter sedan:

In Situ, Archaeologica & Göteborgs universitet
presenterar
Västsvensk arkeologidag – 2011
Sal 302, HOVRÄTTEN, 4/3-11 Göteborgs universitet
09.00 Håkan Petersson & Johan Ling INTRODUKTION
09.15 Simon Karlsson, Joel Westblom & Johan Ling (GU) 3 år av undersökta huslämningar i Ytterby
09.45 Ulf Ragnesten (GSM) Änghagen och en bälteskedja av brons
10.15 Bengt Westergaard (RAÄ UV) Bronsåldershögar i Ränneslöv
10.45 PAUS
11.00 Torbjörn Brorsson & Marianne Lönn (KKS & RAÄ UV) Ytter Restad: äntligen i tryck
11.40 Staffan von Arbin (BM) Om det senmedeltida Skaftövraket
12.10 Tomas Bergstrand (BM) Slagfältsarkeologi under vatten
12.40 LUNCH
14.00 Jan Ottander (LST) Metoder för att utvärdera anbud: FoU projekt
14.30 Ulf Bertilsson (SHFA) Dokumentationens betydelse för hällbildstolkning
15.00 Stig Swedberg (RIO) Naturvetenskaplig analys: metod & tillämpning
15.30 PAUS
15.45 Andreas Toreld (SDBH) Svärd och mord på nyfunna hällristningar
16.15 Ola Kadefors (KH) Gjutform i täljsten: kortsvärd eller dolk ?
16.45 Glenn Johansson (RAÄ UV) Även en förundersökning ger kunskap
17.15 AVSLUTNING / PUB AFTON
Välkomna !
Kontaktinformation
arkeologidagen@insituarchaeologica.com, 070-6565395 (Håkan Petersson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.