måndag 11 april 2011

SJ och KML?

De senaste dagarna har det pratats en del om SJ i media. Detta beror på Ulf Adelsohns uttalanden i samband med att han avgick som ordförande i SJs styrelse. Han uttryckte kritik mot hur konkurrensen tillämpas på området järnväg och tågtrafik. Detta fick Peter Hjörne att skriva följande ord i ledaren i GP i helgen (GP är för övrigt oberoende liberal):
Konkurrens är bra och monopol för det mesta av ondo. Så lyder huvudregeln. Det betyder emellertid inte att man inte kan och skall göra undantag. SJ borde vara ett sådant undantag.
SJ hade lika gärna kunnat bytas ut mot uppdragsarkeologi. Så anser i alla fall jag ju mer jag sätter mig in i effekterna av fri konkurrens på det uppdragsarkeologiska området. Effekterna så som de blivit i de länder där fri konkurrens råder.

Det finns fortfarande tid att svara på remissen angående ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.