fredag 14 december 2012

Grävling och grävning i grav - åter i Skrea

Bilden ovanför föreställer den centrala delen av en gravhög vi grävde i somras. Gravens mitt sammanfaller med den raka högra kanten på profilen. Jag har markerat några olika företeelser i graven med gul, blå och röd färg för att tydliggöra vilka tolkningsproblem vi står inför vad gäller denna grav. Åtminstone om det är den första gravläggningen samt gravens konstruktion vi är ute efter. Är vi istället ute efter att beskriva formationsprocesser så är läget ett annat, då är graven helt plötsligt oerhört intressant!

Vad är det då vi ser på bilden? Jo:
  •  Underst, under det blå fältet har vi berggrunden. Den höjdklack som graven är belägen på. Enstaka torvfickor av den ursprungliga jorden fins bevarad här, men inte mycket mer.
  • Blå färg. Dessa partier är sedan länge ihoprasade eller igenfyllda grävlinggångar.
  • Röd färg. Detta är hålrum, dvs grävlinggångar.
  • Gul färg. Fyllnadsmassor från grävlingarnas grävande. Massor som fyller ut en gammal plundringsgrop.
  • Ofärgat parti. Jord som sannolikt ligger tämligen in situ om man bortser från maskar och andra riktigt små djurs bioturbulens.
Sammanfattningsvis. Är man bara intresserad av att beskriva och arbeta med gravens ursprungliga, ostörda delar är detta en grav som är mycket krävande då vi i detta, tämligen representativa, utsnitt kan se att endast ungefär 20% av gravens fyllning befinner sig på ursprunglig plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.