måndag 19 november 2012

Tips: MetalldetektorkonferensInbjudan till endagskonferens.

Äntligen kom metallfynden. Erfarenheter efter Uppåkra.


Under de senaste 10 - 15 åren har det gjorts ett stort antal metalldetekteringar av fornlämningar i samband med både renodlade forskningsprojekt och i samband med uppdragsarkeologisk verksamhet. Det finns många som har erfarenheter av detta och det är värdefullt att sammanfatta vad som har gjorts.

Just nu pågår en debatt kring detektorproblematik utifrån ett antikvariskt och juridiskt perspektiv. Parallellt med denna diskussion är det viktigt att presentera och diskutera strikt vetenskapliga och arkeologiska resultat, och metodutveckling. Metalldetektering av fornlämningar i Sydsverige tog fart i och med det internationellt uppmärksammade Uppåkraprojektet. Projektet innebar att många fick upp ögonen för den vetenskapliga potential som finns i de matjordslager och colluvier som vid markexploateringar tidigare schaktats bort utan att någon närmre undersökning gjorts. Fortfarande slarvas dock viktiga material bort ibland därför att man inte regelmässigt tillvaratagit denna potential.

Den  18 december 2012  ses vi på  Regionmuseet i Kristianstad  för att diskutera och sprida erfarenheter av de senaste årens metalldetekteringar.

Inriktningen kommer att ligga på erfarenheter från södra Sverige, där det finns en tradition att samarbeta med detektorexperter framförallt från Danmark. Ämnesmässigt behandlas metod, metodutveckling, resultat och tolkningar. Vi kommer att sträva efter att spänna över allt från teknisk utrustning till hur vi tolkar till synes obegripliga nedslag av föremål i landskapet. Aktiviteterna kommer att utgöras av föredrag och diskussioner i anslutning till respektive anförande. 

Anmälan görs till kontaktpersoner nedan, senast 12/12 -12.

Deltagarantal är maximerat till 60 personer. Yrkesverksamma arkeologer har förtur, men alla intresserade är naturligtvis välkomna att anmäla sig.

Deltagaravgiften är 200 kr och berättigar till kaffe-lunch-kaffe. Pengar sätts in på Bankgiro 498-4357 senast 12/12 -12. Ange namn och refnr 110098. Anmäl till kontaktperson om ni önskar särskild kost.

Program
09.00                  Välkomst och kaffe

09.30                  Jonas Paulsson. Titel kommer senare.

10.15                  Diskussion

10.35                  5 minuters bensträckare

10.40                  Bo Knarrström. Titel kommer senare. senare

11.25                  Diskussion

11.45                  Lunch

13.00                  Charlotte Fabech / Ulf Näsman. Titel kommer senare.

13.45                  Diskussion

14.05                  Bertil Helgesson. Titel kommer senare.

14.50                  Diskussion

15.10                  Kaffe

15.30                  Insikter, utsikter – nätverk och metallsökning i framtiden.

ca 16.15             Avslutning


Kontaktpersoner

Tony Björk, 0709 124320, tony.bjork(AT)sydsvenskarkeologi.se,

Bertil Helgesson, 0709 124322, bertil.helgesson(AT)sydsvenskarkeologi.se 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.