måndag 15 april 2013

Nyupptäckta gamla murar i Varbergs fästning

Vid den arkeologiska förundersökningen i samband med ombyggnationen av Varbergs fästning har ytterligare en provgrop grävts. Provgrop 3 placerades i det gamla pannurmmet, en halv trappa ned, mellan fästningens norra och västra länga. Så snart betonggolvet och det översta skiktet av lagret avlägsnats syntes en stor sten. Denna visade sig tillhöra översta skiftet av resterna av en stenmur som löper i östvästlig riktning.

Den större stenen lyftes bort och då visade det sig att stenmuren fortsatte nedåt i provgropen.
 
 Foto mot söder.
 För att kunna undersöka stenmuren och nå ner till beslutat djup för provgropen, dvs 1,26 meter under betonggolvet, utvidgades meterrutan i norr. Då påträffades ytterligare en murkonstruktion, bestående av tegel, sten och murbruk.
 
Foto mot söder.
 
Denna visade sig vara stratigrafiskt yngre än stenmuren i söder. I provgropen påträffades även en stenlagd yta. Vid cirka 1,50 meters djup visade det sig att stenmuren och lagret norr om denna fortsatte nedåt.
 
Vad dessa äldre murar representerar ska bli spännande att se!

Provgrop 3 fotograferad mot väster.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.