torsdag 11 april 2013

Snart...

....drar säsongen igång på allvar.

Det har varit en konstig vår i södra och västra sverige. På många håll är det fortfarande tjäle och nattfrost vilket inte hindrat enstaka mindre utredningar. Men snart kan grävningarna dra igång på allvar.

Å andra sidan har det redan dragit igång på allvar på andra håll. I Göteborgs centrala östra delar, närmare bestämt Gamlestaden, pågår en rejält stor undersökning. Undersökningens omfattning var så stor och tempot så högt att den av praktiska skäl fick lösas som ett samarbete mellan olika undersökare.

Grävningen har en hemsida men bättre är att följa grävningens FB-sida. Rimligen kommer vi att höra mycket mer om dessa grävningar framöver, det är inte varje dag som stadslämningar från senmedeltid och renässans undersöks i den omfattningen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.