måndag 10 juni 2013

Veingebilder


Den arkeologiska undersökningen i Veinge är nu avslutad. Vissa undersökningsplatser lämnar man med lite mer vemod än andra. Denna plats var en sådan. Men det var också en av de knepigare undersökningsplatser jag varit med om att undersöka. Den cirka 120 meter långa och mellan 12-13 meter breda undersökningsytan var ganska svåravbanad med mycket sten i alla storlekar. Matjordens tjocklek varierade mycket inom ytan och resterna av ett förmodat raseringslager bestående av bränd lera som framkommit på förundersökningen skulle åter fram. Tiden var knapp och många anläggningar syntes efter avbaningen. Vinden låg på under början av undersökningen vilket medförde att den västra delen av undersökningsområdet där alven bestod av fin sand, sandade igen och fick rensas och åter rensas. Sammanfattningsvis påträffades tre långhus, varav ett som raseringslagret kunde knytas till. I västra delen av undersökningsytan undersöktes en stensättning, med fynd av en fin slipsten, slipstensfragment, keramik och brända ben. Vissa stolphål i området runt stensättningen var av imponerande dimensioner, stenskodda och mellan 0,7-0,8 meter djupa. Anläggningar och fynd som keramik, pilspets av flinta och slipade flintavslag visar på lämningar på platsen från neolitikum till romersk järnålder. Här kommer en del fotografier från undersökningen av Tjärby RAÄ 75-76, invid Elestorpsvägen i Veinge:
Stensättningen som den såg ut direkt efter avbaningen. Närmast i bild syns slipstenen.
                                                       Stensättningen undersöks.

                   Resterna efter de takbärande stolparna i ett långhus markerade med rosa stakkäppar.
 
I östra delen av undersökningsytan framkom resterna av ett långhus som vi bara kunde fånga hälften av. Resten fortsatte utanför undersökningsytan. Även stolphål som tillsammans bildade en vägglinje till huset grävdes ut. Här är de takbärande stolparna markerade med stakkäpp.
                        Anna gräver ett djupt stenskott stolphål. Ola dokumenterar stensättningen.
Undersökningsområdet mot väst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.