måndag 3 juni 2013

Arkeologisk vardag - sol, svett och tomma schakt

Vissa dagar är det snabba ryck. I torsdags for jag ut på en schaktövervakning inför en ny GC-väg. Det hela var brådskande, länsstyrelsen fattade beslutet på måndagen och på tisdagen fick jag det vidarebefodrat på mail. Ringde exploatören och fick på tisdag eftermiddag besked om tid. Detta är för övrigt en av fördelarna med att ha lokala arkeologiska aktörer, det blir lättare att prioritera om verksamheten och rycka ut på små expressuppdrag. Jag vet inte riktigt hur man löser sådana här situationer i trakter där det inte finns fast stationerade arkeologer. För hur många firmor är villiga att fara ut kanske så mycket som 35 mil med kort varsel för ett endagsjobb? Men då kanske länsstyrelsen väljer att inte skapa ett ärenden?

Nåja.

Jag var i alla fall ute i traditionstyngd mark. I området har det grävts flera gånger och intressanta saker har man hittat. Eller vad sägs om:
Fyndplats för människoskelett vilket påträffades den 17/12 1970 i en dikesren i samband med grävning för en lyktstolpe. Fyndplatsen inspekterades av Arne Modén och L.Lundborg. En mindre grävning företogs - men inga iakttagelser avarkeologiskt värde gjordes. Skelettet låg ca 1 munder markytan, i sand. Skelettet, vilket har bronsfärgningar på ett ben, är sannolikt ej förhistoriskt.
 Eller kanske något lite äldre:
Högar, undersökta och borttagna. Högarna var 6 respektive 20 m i diam och 1 m h. Vid undersökningen framkom 6 anläggningar, varav 4 stycken urnebrandgravar där tv bestod av små hällkistor, vilka omslöt en hel keramikurna, vilka innehöll brända ben, rakknivoch dubbelknapp av brons.
Men även om potentialen finns så är det inte alltid som turen är på vår sida. Denna gång innebar insatsen inte några nya fynd, snarare kan vi foga en liten tom yta till vår kunskap. Denna tomma yta skall nu registreras på vederbörligt sätt då det finns ett formellt beslut om att insatsen skulle genomföras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.