fredag 24 maj 2013

Fredagsmys: Sanningen om Ales stenar

Kulturmiljö Halland har efter kontakter med djupa kunskapskällor nu äran att presentera sanningen kring den så omdebatterade fornlämningen Ales Stenar i Kåseberga på Österlen. Diskussionerna kring Ales Stenar har pågått länge. Å ena sidan framhåller privatforskaren Bob Lind att det rör sig om en astronomisk kalender. Å andra sidan har vi den professionella arkeologin som menar att det är frågan om en skeppssättning.

Motsättningarna har varit stora. Men behöver inte längre vara det, för nu kan Kulturmiljö Halland presentera en graf över hur saker och ting verkligen hänger ihop på riktigt. Tyvärr innebär detta att vi inte längre har att göra med en egentlig fornlämning skapad av människor utan med en naturlämning. Som väl var täcks även sådana (inte minst Ales Stenar) in av lagstiftningen genom skrivelsen (Lag 1988:950, kap 2, 1§):
Fasta fornlämningar är också naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre folklig kult.
Nåväl. Här är vårt bevis:
Not: bilden är en lätt förändrad version av en bild som Gud tidigare lagt ut på facebook.

Vilken del detta är får ni själva lista ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.