söndag 19 maj 2013

Farväl Genevad

Nu har vi grävt färdigt boplatsen från äldre järnålder i Genevad. Runt omkring undersökningsområdet råder det full aktivitet med grävmaskiner och maskiner för att svetsa samman de stora rör som ska forsla vatten mellan Veinge i söder och Kistinge utanför Halmstad i norr. Vi har haft grävmaskinerna flåsandes i nacken, men de trevliga grävmaskinisterna och representanterna från entreprenören har även satt oss in i en vattenlednings tillblivelse.
Fältdelen av undersökningen är avslutad och nu tar bearbetningen av det arkeologiska materialet vid. Prover ska skickas på analys, fynd ska tvättas och registreras, anläggningar registreras och analyseras och sen ska allt sammanställas i en rapport. Men det får dröja något, då nästa arkeologiska undersökning inför nedgrävandet av vattenledningen tar vid i Veinge.
Men för att kort sumera undersökningsresultaten i Genevad. Totalt hittade vi ungefär 400 anläggningar, som utgjordes av stolphål, gropar, härdar, lager och rännor. Ett stolpbyggt långhus dokumenterades. De stora gropar som framträdde på undersökningsytan som jag skrev om tidigare i ett blogginlägg visade sig vara ett ganska omfattande gropsystem som vi i dagsläget tror har att göra med keramiktillverkning. Groparna verkar vara rester av en stor keramikugn med tillhörande grophus som troligen fungerat som förrådsbyggnad. I området hittades resterna av en blästugn som använts för att tillverka järn. Fynd av keramik, flinta, slagg, kvarts, metall medmera kommer kunna berätta mer om vad som försegick i boplatsområdet på den lilla höjden nära Genevadsån, med utsikt över de många bronsåldersgravhögarna på Eldsbergaåsen i norr och Tjärbyhöjden i söder, för ungefär 2000 år sedan.
Groparna är undersökta och dokumenterade


Rest av keramikugn
 
Keramik vid keramikugnen
 
Även senare tider har satt sina spår i undersökningsområdet. En fägata löper tvärs över ytan i södra delen och området har även grundligt metalldetekterats för att säkra spår efter slaget vid Genevad som ägde rum en augustidag 1657. Men mer om resultaten från metalldetekteringen av slagfältslämningen vid ett senare tillfälle här i bloggen.
Tips Läs mer: Hallandsposten gjorde ett reportage om undersökningen som publicerades torsdagen den 16 maj.

1 kommentar:

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.