torsdag 21 februari 2013

Hjärt- lungräddning och första hjälpen

De senaste veckorna så har personalen på Kulturmiljö Halland i omgångar varit iväg på en halvdagsutbildning. Det är en utbildning som så många i samhället som möjligt borde ha i färskt minne.
Det handlade om hjärt- lungräddning och första hjälpen L-ABCDE. L i bokstavskombinationen står för (livsfarligt) läge, dvs hur säker är platsen? Att starta första hjälpen mitt på en motorväg är ju inte så smart, då är det bättre att ändra läget och ta sig och patienten till vägkanten. De övriga bokstäverna står för:
  • A = Airway and cervical control. Skapa fri luftväg och stabilisera halsryggen.Inget får sitta i vägen för att patienten ska kunna andas.
  • B = Breathing. Andning. SE, LYSSNA, KÄNN och bedöm om den skadade andas och om andningen är tillräcklig.
  • C = Circulation and bleeding. Finns någon yttre blödning? Kan inre blödning misstänkas? Hur är pulsen?
  • D = Disability. Kontroll av medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga.
  • E = Expose and protect from the environment. Exponera och skydda mot omgivningen. Helkroppsundersökning för att hitta andra skador. Skydda mot nedkylning 
Det var några år sedan jag var på en sådan utbildning i jobbet senast. Mycket satt fortfarande kvar i såväl muskel som intellektuellt minne men där fanns detaljer och rutiner som definitivt behövde upprepas. Något som definitivt var nytt för mig (och många av kollegorna) var att få bekanta sig med defibrillator.

En stor skillnad mot en annan första hjälpenutbildning jag gick nyligen var att det inte sades ett ord om skottskador, lungkollaps och kroppens fysiska chocktillstånd, men den utbildningen gällde ju jakthundar så skillnaden är egentligen inte så förvånande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.