tisdag 5 mars 2013

Vendel- och vikingatida gravfält i Söndrums kyrkby

Nu finns rapporten kring undersökningen av gravfältet Stegelhögen i Söndrums socken (Raä 5) utlagd för nedladdning. Undersökningen föranleddes av att ett parti av gravfältet hade skadats till följd av olovlig schaktning och överhöljning. De undersökta gravarna dateras till vendeltid och vikingatid och är således samtida med den boplats som undersöktes sommaren 2005 omedelbart invid gravfältet .

Fynden utgörs bland annat av glaspärlor, en järnkniv och ett ringbrynjefragment. Flera av de gravlagda har begravts tillsammans med hundar, men ben av får/get, nöt och häst har också identifierats.
De enda synliga lämningarna av gravfältet utgörs idag av en hög och två resta stenar norr om Tylösandsvägen, samt en sten på sydsidan som upptäcktes i samband med undersökningen och restes på nytt efter avslutad grävning. Det står dock klart att gravfältet ursprungligen har varit avsevärt mer omfattande. Till dags dato har nu nitton gravar - brandflak, brandgropar och urnegravar - undersökts och baserat på denna siffra i kombination med samlad undersökt yta är det inte omöjligt att bortåt 150-200 Söndrumsbor har lagts till sin sista vila på platsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.