torsdag 26 september 2013

Vikingatida och tidigmedeltida boplats invid Söndrums kyrka

Nu i veckan har undersökningen av Söndrum  raä 98:1 startat. Undersökningsområdet ligger precis väster om Söndrums kyrka och innehåller boplatslämningar från yngre järnålder(vikingatid)  och tidig medeltid. Anledningen till att vi genomför en arkeologisk undersökning på platsen är att Söndrum-Vapnö församling ska utvidga kyrkogården i detta område. 
Det som gör boplatsen extra intressant att studera är att den var i bruk under tiden för ett religionsskifte, då hedendom övergår i kristendom. Ett skifte som även syns tydligt på platsen genom det hedniska gravfält (Söndrum raä 5) i väst och den kristna kyrkogården i öst. Boplatsen ligger placerad mittemellan.
Just nu banar vi av området och fina stolphål efter stora långhus kommer fram. Nästa vecka blir vi full styrka med arkeologer som sätter igång och undersöker.
Vi håller en allmän visning av undersökningen lördagen den 19 oktober klockan 14.00. 
 
Skolor i undersökningens närområde har fått utskick med erbjudande om visningar vissa datum. Skolbesöken bokas via Hallands Konstmuseum,  telefonnr 035-162300, telefontid måndag till fredag 10.00-16.00. Alla besök måste förhandsbokas då vi tyvärr inte har möjlighet att ge en visning vid spontanbesök.
                                                         Kulturmiljö Hallandflaggan är hissad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.