torsdag 4 augusti 2011

Att etablera en grävning

Ibland går det lätt och smidigt att etablera en halvstor eller stor grävning. Ibland är det rätt jobbigt. Idag var det rätt jobbigt. Det var mycket som inte gick som det skulle....

Vi skall under augusti och september slutundersöka två fornlämningar i Tölö. Exakt var det är för lämningar är lite svårt att säga. Det finns inga dateringar från förundersökning eller utredning, inga fynd som kan dubbelkollas har sparats. Däremot är det klart och tydligt att det rör sig om boplatslämningar, metalltida sådan. Det intressantaste vore om det på denna plats finns lämningar fårn yngre järnålder och medeltid men det vet vi ärligt talat inte ännu. Eventuellt kan där finnas fossil åker, men när man ser spåren av den förmodade fossila åkern på flygfoto funderar jag på om det inte snarare rör sig om systematiskt utlagda dräneringsdiken. Detta kommer att visa sig om ett par dagar.

Själva etableringen då? Jo projektören hade låtit slå de ängar på vilka undersökningarna kommer att äga rum. Detta var föredömligt gjort. De fysiska förutsättningarna var med andra ord som de skulle.

När vi skulle köra ut bodar, container etc blev chauffören lite betänksam. Han tyckte att gräset var lite vått och befarade att han skulle slira. Ok, vi kom överrens om att lämna boden vid vägen och dra upp den med grävmaskinen istället.

Nåja. Chauffören började köra men det gick långsammare och långsammare. Plötsligt satt han fast. 25 ton kranbil satt fast ute på ett västsvenskt gärde och chauffören började få något vilt i blicken. Han hade för ett par veckor sedan vält med en 60 tons transport och fått ringa bärgaren. Självrisken låg på 17.000 kr.... Antar att han såg detta framför sig.

Vi arbetade snabbt fram en plan. Av med containern och skottkärrorna från flaket. Containern hamnade ungefär där jag ville. Sedan gick jag ner och hämtade ett par spadar från flaket på min släpkärra.

Vi satte igång att gräva fritt däcket. Lade in brädor. Provkörde och satt än mer fast.

Då körde vi upp ett par skottkärror grus som vi lade i groparna och hämtade ett par plankor till. Provkörde och slirade på plankorna.

Någon stans hade lastbilen sugit sig fast.

Aha! Framhjulen!

Plankor under framhjulen. En vajer letades upp och kopplades till en annan, men liten, lastbil. Den lille drog och den store försökte gunga sig loss.
Det lät.
Det luktade.
Det lyckades!

Chauffören körde lättade vidare till nästa jobb. Jag lastade in materiel i containern. Låste den och den splitter nya arbetsboden ordentligt. Nu var etableringen så klar jag kunde ordna den idag.

Platsen återser jag på måndag. Då startar grävningen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.