onsdag 10 augusti 2011

Parcellavgränsning

Schaktningen på Tölö Ängar 2 fortsätter. Nu genom att vi successivt närmar oss platsens centrala delar. Vi totalavbanar inte boplatsens perifera delar utan arbetar oss framåt med parallella 2-3 skopor breda schakt med ungefär 10 meters mellanrum. På detta vis fångar vi upp de parcellavgränsningar som finns på ytan. Metoden ger oss också möjlighet att öppna upp ytterligare ytor om delar av schakten visar sig innehålla koncentrationer av anläggningar.

Hur gamla är då parcellerna på bilden ovan? Det vet vi inte, däremot kan vi konstatera att de är yngre än de flesta anläggningarna i området då parcellavgränsningarna skär en mängd anläggningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.