lördag 22 september 2012

Husoffer och diken - Undersökningen i Skrea fortsätter


Vi är nu mitt i grävningen av den märkliga kultplatsen i Skrea. Så här långt har vi hunnit gräva bort ett av våra rännhus i sin helhet och påbörjat undersökandet av det andra. Därtill har vi fördjupat oss ytterligare i de övriga dikena och rännorna som omger husen, samt undersöka flertalet av gravarna. Något förvånade är vi över att flera av de djupa dikena som omsluter platsen förefaller vara av betydande ålder, sannolikt så gamla som rännhusen. Helt säkra kan vi dock inte vara ännu.

Det finaste fyndet från veckan var den lilla, i princip helt intakta, skål som framgrävdes ur en av husrännorna. Skålen var nedsatt i kanten av husrännan och visar således att husrännan antingen är samtida eller äldre än skålen. Skålen kan ej med säkerhet dateras ännu, inte heller är dess innehåll känt. I lugn och ro skall jag tömma ur innehållet någon gång i vinter och då även närmare bestämma skålens ålder.

 
I veckan kommer arbetet med rännorna, det sista rännhuset samt arbetet med att frigöra ett närliggande bergsimpediment att fortgå. Vidare skall ett antal huskroppar i norra delen av området undersökas.  Ser fram emot ytterligare en spännande vecka i fältarkeologins tjänst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.