lördag 11 augusti 2012

Skrea Brune kulle: kulturstubbar


I dagarna inleddes arbetet med att undersöka en gravhög som förmodas vara från bronsåldern. När området förundersöktes var det fullvuxen slyig lövskog på platsen. Som väl var hade skogen avverkats inför slutundersökningen. En avverkning som var mycket väl utförd med tydliga ”kulturstubbar” som avgränsning av fornlämningsområdet. Märk väl, man hade markerat fornlämningsområdet och inte bara själva graven.
En kulturstubbe är en stubbe som lämnats på ungefär en meters höjd. De skall ligga på rad och avgränsa en fornlämning. 

En meter höga stubbar är skogsmaskinernas mardröm och innebär därför att lämningarna effektivt skyddas. Jag vet inte hur utbrett bruket av kulturstubbar är eller om det är något regionalt förekommande i västsverige. Av naturhänsyn lämnas ofta en viss mängd högstubbar i ett område som avverkats. Dessa blir då död stående ved, vilket är viktigt för flera hotade arter. Sannolikt får även kulturstubbarna en liknande betydelse för den biologiska mångfalden och inte bara som en del i skyddandet av fornlämningar i skogsmark.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.