torsdag 23 augusti 2012

Skrea Brune Kulle: vegetationen före graven


Mats Regnell heter vår kvartärgeolog. Han är engagerad i projektet för att hjälpa oss att reda ut vegetationshistoriska frågeställningar. I förra veckan kom han på besök för att dels försöka reda ut var det är lämpligt att ta prover och dels för att tillsammans med oss reda ut vad vi egentligen kan komma åt för vegetationshistorisk information med en så skadad gravhög som vi nu har att göra med. 

Mats började med att ta ett par markpollenprover i ett torvrikt lager ända nere mot berggrunden. Detta har vi tolkat som den markyta som gravhögen byggdes på. 

Häromdagen ringde Mats och berättade att han börjat kika lite smått på jordproverna Hans första SYNNERLIGEN PRELIMINÄRA resultat är att vegetationen då gravhögen anlades var halvöppen och att det fanns ett kärr alldeles i närheten. Vegetationen dominerades av Al, vitmossa och ormbunkar. Men där fanns även örter och gräs, dock inte i sådana mängder att det rör sig om hårt utnyttjad betesmark eller ängsmark. På sluttningarna växte även tall och lind. 

Fantastiskt roligt att få in sådana resultat medan grävningen fortfarande pågår!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.