torsdag 9 augusti 2012

Skrea Brune kulle: schaktet


När man gräver en gravhög under tidspress så är det viktigt att så fort som möjligt skapa sig en uppfattning om vad som kommer att möta oss. För att göra detta valde vi att gräva ett schakt rakt in i högen på dess norra sida. Schaktet är medvetet placerat så att det inte går helt in i gravens centrum, detta för att i minsta möjliga mål störa en ev centralgrav i detta skede. Däremot grävdes schaktet hela vägen ner till den sterila berghäll graven vilar på.


Schaktet gav oss många viktiga observationer t.ex:
-Graven har utsatts för omfattande grävning genom tiderna, såväl grävlingar som plundrare verkar ha roat sig med att skotta kring jord. Kanske så mycket som en tredjedel av gravens massor har flyttats kring på detta vis.
-Graven hade ursprungligen en mantel av sten.
-Graven är lite av ett fuskbygge då en naturlig bergklack utgör bortåt hälften av det som uppfattas vara högens fyllning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.