måndag 31 maj 2010

Byggnadslämningar schaktas framTidigmedeltida huslämning med tydliga väggrännor
och rejäla stolphål. Övre kartbild visar några av husen.

Avbaning är alltid ett spännande moment under utgrävningen. Hittills är ett tiotal tidigmedeltida byggnadslämningar identifierade, bestående av stolpburna hus, grophus och hus med väggrännor. Vi har även hittat flera bandparcelldiken som visar hur den kringliggande åkermarken varit indelad i långsmala tegar. Schaktning pågår ytterligare ett par dagar.

Bandparcelldike i anslutning till gårdsläget.


Praoelever Alva och John gör keramikfynd.

tisdag 25 maj 2010

Vikingatid och medeltid i Tvååker


Idag påbörjades slutundersökningen av RAÄ 88 vid området Stenen, strax väster om Tvååker i Varbergs kommun. På en 5000 kvm stor yta ska matjorden schaktas bort för att blottlägga bebyggelse från sen vikingatid och tidig medeltid. De tusenåriga lämningarna tillhör de äldsta i byn Tvååker och undersökningen förväntas ge ny kunskap kring hur byn och landskapet såg ut vid denna tid. Utgrävningen pågår fram till midsommar och resultaten kommer att redovisas löpande på bloggen.

måndag 10 maj 2010

Utskrift nr 10 statusrapport


Utskrift är Kulturmiljö Hallands oregelbundet utkommande regionala arkeologiska tidskrift. Sedan ett tag tillbaka har arbetet med nästkommande nr, det 10:e, pågått. Artiklar har korrats och slutligen lämnats vidare till en redigerare. Redigeraren är ingen mindre än Anders Andersson, som har ett förflutet som illustratör på RAÄ UV Väst.
Anders har nu återkommit med de första halvdussinet artiklar i layoutad form. Det hela verkar mycket bra. En snabb koll ger vid handen att numret kommer att landa på sisådär 150 sidor hallänsk arkeologi. Definitivt något att se fram emot.