tisdag 28 oktober 2014

Förundersökning av åtta fornlämningar inför ny VA-ledning mellan Veinge och Laholm

Förundersökningen av åtta fornlämningar som berörs av nedgrävningen av ny VA-ledning mellan Veinge och Laholm har nu avslutats. Boplatser och gravar har undersökts inom denna ledningssträcka som slingrar sig genom ett fornlämningsrikt landskap.
Här kommer några glimtar från de olika platserna som förundersökts:
Östersjökeramik som påträffades tillsammans med vävtyngder i resterna av ett grophus inom Vessinge bytomt. Veinge 346
 
Boplatslämningar vid Vessingehögen, Veinge 347-349

 
Ugn vid Tjärby 69
 
Boplatslämning Tjärby 79

 

Stensättningen invid Tjärbysjön
 
 
Flatmarksgravar i skugga inom Laholm 241.

Fotnot. Laholmsbuktens VA planerar en ledningsdragning mellan Veinge (reningsverket strax söder om Veinge kyrka) och Laholm (anläggning strax norr om Lagan) och med anledning av detta har åtta fornlämningar som påträffades vid en arkeologisk utredning december 2013 nu förundersökts.  Se rapporten Tegnhed 2013 Arkeologisk utredning Steg 2: VA-ledning Veinge – Laholm. Länk till rapporten: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/6749