fredag 14 december 2012

Grävling och grävning i grav - åter i Skrea

Bilden ovanför föreställer den centrala delen av en gravhög vi grävde i somras. Gravens mitt sammanfaller med den raka högra kanten på profilen. Jag har markerat några olika företeelser i graven med gul, blå och röd färg för att tydliggöra vilka tolkningsproblem vi står inför vad gäller denna grav. Åtminstone om det är den första gravläggningen samt gravens konstruktion vi är ute efter. Är vi istället ute efter att beskriva formationsprocesser så är läget ett annat, då är graven helt plötsligt oerhört intressant!

Vad är det då vi ser på bilden? Jo:
  •  Underst, under det blå fältet har vi berggrunden. Den höjdklack som graven är belägen på. Enstaka torvfickor av den ursprungliga jorden fins bevarad här, men inte mycket mer.
  • Blå färg. Dessa partier är sedan länge ihoprasade eller igenfyllda grävlinggångar.
  • Röd färg. Detta är hålrum, dvs grävlinggångar.
  • Gul färg. Fyllnadsmassor från grävlingarnas grävande. Massor som fyller ut en gammal plundringsgrop.
  • Ofärgat parti. Jord som sannolikt ligger tämligen in situ om man bortser från maskar och andra riktigt små djurs bioturbulens.
Sammanfattningsvis. Är man bara intresserad av att beskriva och arbeta med gravens ursprungliga, ostörda delar är detta en grav som är mycket krävande då vi i detta, tämligen representativa, utsnitt kan se att endast ungefär 20% av gravens fyllning befinner sig på ursprunglig plats.

måndag 19 november 2012

Tips: MetalldetektorkonferensInbjudan till endagskonferens.

Äntligen kom metallfynden. Erfarenheter efter Uppåkra.


Under de senaste 10 - 15 åren har det gjorts ett stort antal metalldetekteringar av fornlämningar i samband med både renodlade forskningsprojekt och i samband med uppdragsarkeologisk verksamhet. Det finns många som har erfarenheter av detta och det är värdefullt att sammanfatta vad som har gjorts.

Just nu pågår en debatt kring detektorproblematik utifrån ett antikvariskt och juridiskt perspektiv. Parallellt med denna diskussion är det viktigt att presentera och diskutera strikt vetenskapliga och arkeologiska resultat, och metodutveckling. Metalldetektering av fornlämningar i Sydsverige tog fart i och med det internationellt uppmärksammade Uppåkraprojektet. Projektet innebar att många fick upp ögonen för den vetenskapliga potential som finns i de matjordslager och colluvier som vid markexploateringar tidigare schaktats bort utan att någon närmre undersökning gjorts. Fortfarande slarvas dock viktiga material bort ibland därför att man inte regelmässigt tillvaratagit denna potential.

Den  18 december 2012  ses vi på  Regionmuseet i Kristianstad  för att diskutera och sprida erfarenheter av de senaste årens metalldetekteringar.

Inriktningen kommer att ligga på erfarenheter från södra Sverige, där det finns en tradition att samarbeta med detektorexperter framförallt från Danmark. Ämnesmässigt behandlas metod, metodutveckling, resultat och tolkningar. Vi kommer att sträva efter att spänna över allt från teknisk utrustning till hur vi tolkar till synes obegripliga nedslag av föremål i landskapet. Aktiviteterna kommer att utgöras av föredrag och diskussioner i anslutning till respektive anförande. 

Anmälan görs till kontaktpersoner nedan, senast 12/12 -12.

Deltagarantal är maximerat till 60 personer. Yrkesverksamma arkeologer har förtur, men alla intresserade är naturligtvis välkomna att anmäla sig.

Deltagaravgiften är 200 kr och berättigar till kaffe-lunch-kaffe. Pengar sätts in på Bankgiro 498-4357 senast 12/12 -12. Ange namn och refnr 110098. Anmäl till kontaktperson om ni önskar särskild kost.

Program
09.00                  Välkomst och kaffe

09.30                  Jonas Paulsson. Titel kommer senare.

10.15                  Diskussion

10.35                  5 minuters bensträckare

10.40                  Bo Knarrström. Titel kommer senare. senare

11.25                  Diskussion

11.45                  Lunch

13.00                  Charlotte Fabech / Ulf Näsman. Titel kommer senare.

13.45                  Diskussion

14.05                  Bertil Helgesson. Titel kommer senare.

14.50                  Diskussion

15.10                  Kaffe

15.30                  Insikter, utsikter – nätverk och metallsökning i framtiden.

ca 16.15             Avslutning


Kontaktpersoner

Tony Björk, 0709 124320, tony.bjork(AT)sydsvenskarkeologi.se,

Bertil Helgesson, 0709 124322, bertil.helgesson(AT)sydsvenskarkeologi.se 

onsdag 14 november 2012

På gränsen till Småland

Livet som museiarkeolog tar en till många platser. Platser som man kanske inte skulle besöka så ofta annars. Härom sistens var jag i Hishult, som kulturellt är känt för sin konsthall, arkeologiskt för en klockgjutargrop och rent allmänt för en stor vindkraftspark....

Att vi var på platsen föraleddes av Laholms kommuns detaljplanearbete. Området vi utredde var en inlöst smågård om 4 ha. Runt gården och inne i trädgården grävde vi en stor mängd schakt, vi inventerade en round-up besprutad åker och grävde lite provgropar på en höjdrygg. Denna gång hittade vi trots dessa ansträngningar ingenting. Men det är ju så det skall fungera, det är inte alltid vi skall hitta något när vi gör arkeologiska utredningar. Eller hur?

tisdag 13 november 2012

För fåglarna

Olika dagar olika uppdrag. Kanske är det sådan omväxling som gör livet som arkeolog trevligt, stimulerande och intressant.

Härom dagen var jag ute på ett uppdrag som jag tyckte var lite extra roligt. Ja inte själva arkeologin kanske utan syftet med projekteringen. Den handlade nämligen om att omvandla ca 4 hektar relativt blöt fd åkermark till en fågelsjö. På panoramat ovan har jag markerat ungefär hur sjöns utsträckning kommer att te sig när den är klar. Jag hyser inga tvivel om att sjön kommer att vara en attraktiv plats för fåglar, vi såg ständigt såväl vadare som gäss när vi utredde området.

Och arkeologin då? Jo, den klarade vi av på två dagar och hittade ingenting vilket gör att arbetet med fågelsjön kan starta omedelbart och förhoppningsvis klaras av fram till fåglarnas vårflytt. Det enda problemet är att det kommer att ta ett tag att få dammen tåt då materialet i princip uteslutande utgjordes av sand....

tisdag 30 oktober 2012

Öppen utgrävningsdag i Skrea

Lördagen den 6 oktober var det äntligen dags för den öppna grävdagen i Skrea. Vi var fyra lite nervösa och mycket förväntansfulla arkeologer som begav oss till utgrävningsplatsen på lördagmorgonen. Hur skulle det gå?
Resultatet var över vår förväntan. Ett 70-tal personer kom och gick under dagen. Vissa stannade hela dagen medan andra stannade på en visning och efterföljande samtal och diskussion. En hel del av de arkeologiska lämningar som vi inte hunnit med att undersöka grävdes nu ut. Några nya fynd såg dagens ljus. Närboende förmedlade sina tankar och minnen av platsen. Metallfynd som annars lyst med sin frånvaro under undersökningen hittades. För oss arkeologer var dagen mycket värdefull  i och med att vi fick pröva på att bjuda in allmänheten att gräva och fundera kring resultaten av den undersökta fornlämningen. Även upplägget med visningar av utgrävningsplatsen varje timme gjorde att visningsgruppen blev mindre och mer "intim" och öppnade upp för frågor och diskussioner.
Vi kommer att skriva mer i bloggen om de fynd som påträffades under den öppna arkeologidagen i Skrea. Fältsäsongen pågår fortfarande så vi har inte hunnit tvätta och titta närmare på fyndmaterialet. Men det kommer.
Vi arkeologer tackar alla som kom och besökte den öppna grävdagen! Det var fantastiskt roligt! Det var fyra mycket trötta men nöjda arkeolger som åkte hem med den samstämmiga uppfattningen att det här måste vi absolut göra om på någon annan utgrävning!
STORT TACK!tisdag 16 oktober 2012

Länsantikvariens årsredogörelse 2011

Nyligen kom Länsantikvariens åresredogörelse för 2011 ut. Det är en liten skrift som länsantikvarien i Halland ger ut årligen, den innehåller såväl en massa data kring vad som gjorts under året som en handfull artiklar kring aktuella händelser. I den nu aktuella publikationen, som bär namnet Hållbar framtid, finns det två artiklar av arkeologisk relevans:
  • Christina Roséns artikel En 1700-talstomt i Kungsbacka
  • Leif Häggstörms artikel Förvånande fynd i Tölö
Antagligen kan man få tag i publikationen från länsstyrelsen....

fredag 5 oktober 2012

En dag kvar till den öppna utgrävningsdagen

Nu är det endast en dag kvar till den öppna utgrävningsdagen i Skrea Kyrkebjär. Den senaste tidens regnande har gjort att utgrävningsplatsen och vägen som leder till den är mycket blöt, så stövlar är ett måste! Ta gärna med sittunderlag om du vill gräva för det är som sagt rejält blött på utgrävningsplatsen.
Det är drop in, kom när du vill och stanna så länge du har lust. Gräv, diskutera arkeologi och kulturarv och lär dig mer om vad som kommit fram på utgrävningsplatsen.Varje heltimme ger vi en kortare visning av utgrävningsplatsen. Mellan klockan 13.00 och 16.00 finns representanter från Skrea Hembygdsförbund på platsen och berättar om sitt arbete och som vet det mesta om sin hembygd.
Dagen arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län och Skrea Hembygdsförening.

Tid: 10.00 – 16.00 lördagen den 6 oktober 2012.
Plats: Utgrävningsplatsen vid Skrea Kyrkebjär (markerad med röd stjärna i kartan nedan).
Medtag: Ta gärna med grävslev (liten murslev), liten spade, spann och sittunderlag!  Matsäck om du vill stanna en längre stund och kläder efter väder samt stövlar.
Utgrävningsplatsen ligger ca 200 meter norr om Skrea kyrka.
Vägbeskrivning: Kör mot Skrea kyrka. Det finns två bra parkeringsplatser (markerade med P i kartan nedan), vid Skrea kyrka eller vid den nybyggda förskolan som ligger precis efter att man svängt av gamla E6. Sedan går du vägen väster om den nybyggda förskolan. Håll utkik efter Kulturmiljö Hallands flagga, snitslar och skylt. Vi ber er att inte gena över tomterna söder om utgrävningsplatsen utan följa vägen, som efter vår grå bod och blå container, övergår till en skogsväg som leder till utgrävningsplatsen.

Kontaktperson: Stina Tegnhed Kulturmiljö Halland 072-2290722

VÄLKOMMEN!

torsdag 27 september 2012

Full aktivitet i Skrea

Det råder bråda dagar ute i fält. Snart återstår bara en vecka av den arkeologiska utgrävningen i Skrea.Utgrävningsplatsen innehåller spår från alla tider. Lämningar från stenålder, bronsålder, järnålder, medeltid och senare tid ser åter dagens ljus. De senaste dagarna har vi haft besök av grupper av barn från det närliggande fritidshemmet och en gymnasieklass från Falkenberg. Det är både roligt och en utmaning att visa en pågående utgrävning för allmänheten. Speciellt när regnet öser ner. Men att få ta del av barnens entusiasm värmer upp även den mest blöta dag.

Idag har Karolina från referensgruppen till Samskapande kulturarv i Halland var på besök. Under vårt samtal kom vi att beröra hur vi på olika sätt kan skapa delaktighet och fånga upp intresset från allmänheten i kulturarvsarbetet. (Extra kul att se att Leif också tar upp denna aspekt i ett tidigare blogginlägg idag, se nedan!)

Vad tycker du som läser bloggen? Hur kan vi vid en utgrävning bättre fånga upp allmänhetens intresse för arkeologi? Det är på tiden, i en tid då den ensidiga förmedlingen alltmer ersätts av dialog och kommunikation.

Just nu råder bl. a. stor husjakt på utgrävningsplatsen. I början av veckan fick vi förstärkning av Anders i personalstyrkan. Det var en fröjd att skåda när Anders gick loss på utgrävningsplatsen. Först åkte jackan av, sen tröjan och hans blick fick en ny vild glöd. Han rensade och stegade och snart stod det olikfärgade stakkäppar i resterna av stolphål som tillsammans bildar lämningar av stora hus över utgrävningsytan.

Här kommer några ögonblicksbilder från dagens utgrävning:

Mats dokumenterar ett stolphål i ett av de många husen.

Ola gräver ränna.
Anna mäter in ett stolphål.

Anders söker spåren efter ännu fler hus.

Carl rensar fram … Ja, vad är det egentligen han rensar fram? Kom på den öppna arkeologidagen den 6 oktober så får du veta vad han rensade fram! 

Vem har ansvaret gentemot allmänheten?

Vilket ansvar har man som grävande firma eller individ gentemot den breda allmänheten?

Jag har varit med om att frågan ställts på sin spets flera gånger, men nu väljer jag att lufta två extra tydliga exempel:

Första gången blev jag uppringd av en hembygdsrepresentant som ville höra om omläggningen av Rv40 mellan Borås och Ulricehamn i södra Västergötland, detta var för ett par tre-fyra år sedan. Det var en föreläsare till ett årsmöte som eftersöktes. Han ville prompt att det skulle vara en arkeolog från sjuhäradsbygden som skulle prata. Problemet var bland  annat att den firma som utfört undersökningarna så långt var belägen strax utanför Lund. Dvs sisådär 30 mil bort! När jag föreslog arkeologer stationerade i Göteborg, arkeologer som gjort utredningen så dög inte det heller. Det var bara lokalt förankrade (läs boende) arkeologer som dög! Jag kunde inte ställa upp och jag vet fortfarande inte om de fick tag på någon som uppfyllde deras krav!
Jag har tidigare skrivit en längre blogpost om detta.

Härom dagen fick jag ett liknande samtal. Det var från en man som var på besök i sin fädernesgård här utanför Halmstad. En gård som han antagligen skulle flytta tillbaka till om ett par år då han går i pension. På berget bakom gården är en vindkraftpark planerad. Det hade han absolut inget emot.

Mannen var mycket intresserad av sin hembygds historia och hade därför med stort intresse läst kulturmiljöbilagan till MKB:n som han kommit över. Men han blev mycket besviken. Där fanns nästan ingenting av det han kände till. Och då skall man inte förledas att tro att han var en såndär hembygdsintressent som snöat in på torp eller något sådant. Nej mannen var genuint intresserad av spår av mänskliga aktiviteter ute i skog och mark. Han började berätta om de olika spår han kände till, men höll sig blott till spår som direkt skulle beröras av vägbyggnation, kabeldragning eller uppställningsplatser. Jag får erkänna att jag häpnade över hans kunskap. Han beskrev hålvägar, kanaler, torp, stenmurar som avgränsat utmark från inägor och så vidare. Det som särskilt fångade mitt intresse var en serie kolningskropar som han beskrev i detalj. De var sisådär 2 m djupa och fint kallmurade. Min reflektion var att det där låter ju snarare som varggropar, något som definitivt är varaktigt övergivna spår från gångna tiders bruk! Även om de säkerligen i de flesta fall på inkonsekventa grunder klassas som övrig kulturhistorisk lämning. Det må vara hur det vill med den saken, poängen var att dessa lämningar berörs av den planerade exploateringen men inte rapporterats in. Jag höll med mannen om att detta är ett problem, men att det är svårt att få ner den arkeolog som gjort underlaget till MKB:n då firman är belägen många tiotals mil bort. Istället tipsade jag honom om att påpeka det hela för länsstyrelsen. Jag hoppas innerligt att mannen gör så. Dessvärre tror jag att tillståndsprocessens kvarnar malt så långt att vi förlorat dessa lämningar. På grund av en "selektivt" utförd kulturmiljöanalys...

Mannen vid vindkraftparken är ett levande exempel på hur viktigt medborgarperspektivet som beskrivs i den europeiska landskapskonventionen är. Vi måste fånga upp dels det som faktiskt finns ute i kulturlandskapet, men även identifiera de delar av kulturlandskapet som är viktiga och meningsbärande för de som bor och vistas där. Detta hade man i kulturmiljöunderlaget till MKB:n misslyckats med å det grövsta!

lördag 22 september 2012

Husoffer och diken - Undersökningen i Skrea fortsätter


Vi är nu mitt i grävningen av den märkliga kultplatsen i Skrea. Så här långt har vi hunnit gräva bort ett av våra rännhus i sin helhet och påbörjat undersökandet av det andra. Därtill har vi fördjupat oss ytterligare i de övriga dikena och rännorna som omger husen, samt undersöka flertalet av gravarna. Något förvånade är vi över att flera av de djupa dikena som omsluter platsen förefaller vara av betydande ålder, sannolikt så gamla som rännhusen. Helt säkra kan vi dock inte vara ännu.

Det finaste fyndet från veckan var den lilla, i princip helt intakta, skål som framgrävdes ur en av husrännorna. Skålen var nedsatt i kanten av husrännan och visar således att husrännan antingen är samtida eller äldre än skålen. Skålen kan ej med säkerhet dateras ännu, inte heller är dess innehåll känt. I lugn och ro skall jag tömma ur innehållet någon gång i vinter och då även närmare bestämma skålens ålder.

 
I veckan kommer arbetet med rännorna, det sista rännhuset samt arbetet med att frigöra ett närliggande bergsimpediment att fortgå. Vidare skall ett antal huskroppar i norra delen av området undersökas.  Ser fram emot ytterligare en spännande vecka i fältarkeologins tjänst!

fredag 21 september 2012

Välkommen till öppen utgrävningsdag i Skrea!

Välkommen att delta i den arkeologiska utgrävningen i Skrea Kyrkebjär lördagen den 6 oktober 2012. Gräv, diskutera arkeologi och kulturarv och lär dig mer om vad som kommit fram på utgrävningsplatsen! Det är drop in, så kom när du vill och stanna så länge du har lust.

Tid: 10.00 – 16.00 lördagen den 6 oktober 2012.
Plats: Utgrävningsplatsen vid Skrea Kyrkebjär (markerad med röd stjärna i kartan nedan).
Medtag: Ta gärna med grävslev (liten murslev), spann och sittunderlag!  Matsäck och kläder efter väder samt stövlar.
Utgrävningsplatsen ligger ca 200 meter norr om Skrea kyrka.
Vägbeskrivning: Kör mot Skrea kyrka. Det finns två bra parkeringsplatser (markerade med P i kartan). Antingen vid Skrea kyrka eller vid den nybyggda förskolan som ligger precis efter att man svängt av gamla E6an. Sedan går du vägen väster om den nybyggda förskolan. Håll utkik efter snitslaroch skylt.

Kontaktperson: Stina Tegnhed Kulturmiljö Halland 072-2290722

tisdag 4 september 2012

Kulthus och Gravar på Skrea Kyrkbjär

Vi har nu schaktat i en vecka på Skrea kyrkbjär. Sakta med säkert har jorden avtäckts och frilagt de underliggande lämningarna. Efter en något förvirrande inledning, där vi inte riktigt förstod oss på de lämningar som vi hittade, klarnade bilden snabbt och fornlämningen visade sig innehålla mycket spännande och ovanliga strukturer.  En stor mängd diken och rännor har schaktats fram och i anslutning till dessa har det påträffats ett flertal gravar i form av brandgravar. Detta är i sig själv mycket intressant, men platsen har bjudit på ytterligare överraskningar.  Rännorna har visat sig utgöra kanterna på åtminstone två s.k. kulthus, sannolikt från förromersk järnålder, v.s  något äldre än 2000 år. Kulthusen är tämligen olika varandra, varför man kan spekulera i att de utgör resterna av två från varandra separerade rituella sammanhang. Vidare undersökning  får närmare klargöra om så är fallet. Det som är gemensamt för dem är att de båda har gravar som i någon mening är i direkt relation till husens konstruktion. Det större huset har gravar i den västra husrännan, medan det mindre huset (se bilden) har en grav i sitt ena hörne.
Under veckan inleds nu det komplicerade arbetet att försöka separera de olika faserna från varandra. Vidare skall ett par gravar undersökas för att ge en bild av brandgravarnas morfologi och diversitet. Vi är ännu i början av undersökningen och mycket finns att upptäcka.

onsdag 29 augusti 2012

Är du nyfiken på en arkeologisk utgrävning? Vi är nyfikna på dig!

Just nu pågår den arkeologiska undersökningen av ett grav- och boplatsområde som ligger ca 200 meter norr om Skrea kyrka. Undersökningen är också en del av ett pilotprojekt som heter Samskapande kulturarv i Halland, som i korthet går ut på att öka delaktigheten kring kulturarv och försöka arbeta fram nya sätt att arbeta med kulturarv i ett mångfaldsperspektiv. Så att kulturarvsarbetet blir mer samhällsrelevant.

Vad menas med kulturarv?
Kulturarv omfattar allt ifrån traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar samt arkiv- och föremålssamlingar till fornlämningar, kulturmiljöer, danser, hantverk samt berättelser och kulturlandskap som överförs från generation till generation.
Så, vad är kulturarv?
Vad tycker du?

Vi arkeologer undersöker vad som har hänt på platsen utifrån det som tänkts fram efter tidigare undersökningar och erfarenheter men det kommer också hittas saker som gör att vi ställer nya frågor.
Är det något du funderar över?
Något som vi missar?

Varför vill vi föra en dialog vid en utgrävningsplats?
Vid en arkeologisk utgrävningsplats brukar det bli mycket påtagligt att något annorlunda sker på en plats. Helt plötsligt står en stor grävmaskin och dumper i samhället. Ett gäng arkeologer i illfärgade reflexvästar tar plats och gräver fram platsens förhistoria. Som närboende har man säkert en mängd frågor och funderingar eller kanske egen kunskap om platsen som man inte riktigt vet hur man ska föra fram. Vågar man störa?

Dessa funderingar och reflektioner vill vi ta del av och därför kommer vi vid utgrävningen i Skrea ordna några arrangemang där allmänheten är välkommen att delta. Dessa kommer det att skrivas om här.
Håll utkik!

Vill du veta mer så kontakta arkeolog Stina Tegnhed på telefonnummer 072-2290722.
Samskapande kulturarv i Halland är ett delprojekt i Kalejdoskop. Läs mer om Kalejdoskop på lansstyrelsen.se/kalejdoskop


lördag 25 augusti 2012

Arkeologidagen 2012

Välkommna till visningarna av utgrävningarna kring Skrea Backe i Skrea, Falkenbergs kommun på arkeologidagen den 26 Augusti. Vi börjar med att titta på undersökningen av Brune Kulle, en gravhög från bronsåldern som undersöks av arkeologer från Kulturmiljö Halland under augusti månad. Det är ett unikt tillfälle att få se en forntida gravhög i genomskärning som sällan kommer åter.
Vidare besöker vi platsen för en fornlämning som kommer undersökas under september månad. Denna fornlämmning innehåller  gravar från förromersk järnålder, omfattande system av förhistoriska rännor och boplatslämningar från stenåldern till järnåldern.
Dagen avslutas med ett besök på en vikingatida/ tidigmedeltida boplats som undersöks under augusti och september månad.

Tid: Söndagen den 26 augusti kl 13 00. Sluttid ca 15 00.

Plats: Skrea Kyrkbjär, berget strax nordväst om Skrea kyrka.


Vägbeskrivning: Kör till Skrea kyrka strax söder om Falkenberg. Vid Kyrkan, följ vägen Skrea Backe mot norr ca 500 meter. Skylt på vänster sida av vägen (se karta nedan).
Allämn information: Brune Kulle ligger i svårtillgänglig hyggesmark, varför bra skodon är att rekommendera. Det är svårt att finna parkeringar i närheten av Brune Kulle, så vi rekommenderar att man parkerar vid Skrea Kyrka och går de ca 600 metrarna till gravhögen.
Eftersom de tre fornlämingarna ligger utmed en sträcka om ca 1,5 km är det möjligt att promenera hela sträckan.
Kontaktperson: Ola Kadefors tele: 0703480992

fredag 24 augusti 2012

Skrea Brune Kulle: Cowboys from hell!

Carl och Leif förnekar sig inte. Båda ikläder sig utan att skämmas hattar från High Chapparall. Å andra sidan är hatten ett gravt underskattat plagg idag. Samma plagg skyddar utomordentligt väl mot både sol och regn!

Detta firar vi med en gammal metal-dänga från 1990-talet: Cowboys from hell med Pantera!

Fredagsmys får vi väl kalla det!

Skrea 210: Arkeologidagen på söndag

Inför Arkeologidagen förtydligar vi husen med hjälp av sprayfärg och käppar. Kan bli en trevlig visning på söndag, mellan kl 13-15.

Skrea Brune Kulle: Nästa hög


Ungefär 200 m åt öster ligger nästa gravhög. Den har ett inte fullt lika monumentalt läge i landskapet men är lika full med gryt som den gravhög vi undersöker. Gravhögen är till synes högre än den vi gräver.
Brune Kulle sedd från nästa gravhög
Gravhögen vi gräver, Skrea raä 21, har ett egennamn ”Brune kulle”. Exakt vad det betyder vet vi inte men det skulle mycket väl kunna vara ”högen på brynet” då brun i ortnamnssammanhang ofta betyder kant, rand eller rent av bryn. Brynt betyder backe, så ”högen på backen” kan vara ett annat förslag.

(tipstack till Eija)

Skrea 210: Husplaner

Byggnadslämningar står ofta i centrum på boplatsgrävningar och Skrea 210 är inget undantag. Hus 1 är nog från yngsta bronsålder eller äldre järnålder, hus 2 och 3 från yngre järnålder och hus 4 från äldre medeltid. Hus 5 är lurigt och vi har ännu inte hittat några direkta paralleller. Byggtekniken talar för vikingatid men husets form passar inte riktigt in. Vidare undersökningar får ge ytterligare ledtrådar.

torsdag 23 augusti 2012

Skrea 210: Smaka på halländsk förhistoria!

Mattias rensar fram och mäter in en brunn. I bakgrunden jagar Per och Hule-Hans fram ytterligare hägnader. Brunnen innehöll inga spår efter trä- eller stenskoning, men vatten finns fortfarande kvar. Vill ni släcka törsten, kom på besök ;-)

Skrea Brune Kulle: stenpackning


Det verkar som om gravhögen när den var klar var täckt med sten. Stenmaterialet är relativt smått, från knytnävsstora till blomkålsstora stycken. En hel del av dem är klapperstenar, sannolikt plockade från ett havsnära klapperstensfält då de ej finns att hitta i närområdet. Kanske har man på så vis strukturerat en koppling till havet, liknande den man kan skönja genom de allstädes närvarande båtarna på Bohusläns bronsåldersristningar? Kopplingen till havet finns även manifesterad på annat sätt. I gravfyllningen har vi hittat en handfull flintor, flertalet mesolitiska. Åtskilliga av dem är patinerade, strandsvallade.

Skrea Brune Kulle: vegetationen före graven


Mats Regnell heter vår kvartärgeolog. Han är engagerad i projektet för att hjälpa oss att reda ut vegetationshistoriska frågeställningar. I förra veckan kom han på besök för att dels försöka reda ut var det är lämpligt att ta prover och dels för att tillsammans med oss reda ut vad vi egentligen kan komma åt för vegetationshistorisk information med en så skadad gravhög som vi nu har att göra med. 

Mats började med att ta ett par markpollenprover i ett torvrikt lager ända nere mot berggrunden. Detta har vi tolkat som den markyta som gravhögen byggdes på. 

Häromdagen ringde Mats och berättade att han börjat kika lite smått på jordproverna Hans första SYNNERLIGEN PRELIMINÄRA resultat är att vegetationen då gravhögen anlades var halvöppen och att det fanns ett kärr alldeles i närheten. Vegetationen dominerades av Al, vitmossa och ormbunkar. Men där fanns även örter och gräs, dock inte i sådana mängder att det rör sig om hårt utnyttjad betesmark eller ängsmark. På sluttningarna växte även tall och lind. 

Fantastiskt roligt att få in sådana resultat medan grävningen fortfarande pågår!

onsdag 22 augusti 2012

Lämningarna tittar fram vid Skrea 210

Inmätningar efter dag 3 vid Skrea 210. Husplaner börjar ta form, samt spår efter hägnader och en vägsträckning. Hur många hus kan ni hitta? Hittills har vi lokaliserat fyra...

Skrea Brune Kulle: Grav 3Gravhögens tredje grav hittades alldeles invid grav två. Den tredje graven saknade synligt gravkärl. Intrycket var att ben lagts ner invid (före eller efter) grav två. Denna grav innehöll definitivt ben från människa. Personen hade fått med sig en rakkniv och en nål i brons. Den klassiska tolkningen blir då att personen bör ha varit man, men vi väntar med att uttala oss om detta tills Anna Kloo har analyserat och bedömt benen.

Skrea Brune Kulle: grav 2


Med hjälp av grävmaskin gick vi försiktigt ner i gravhögens sydöstra kvadrant. Strax under stenpackningen påträffades en gravurna. Den var placerad mellan ett par flata stenar och stod på en annan flat sten. 

Urnan var rabbad och hade en intressant mynningsprofil som bör placera den i bronsålderns äldre del. I urnan låg en mängd brända ben. Benen var intressant nog väldigt ojämt brända. Där fanns extremt hårt brända fragment blandat med bevarade finger eller tåben samt tänder och tydliga delar av en käke. Hade man bråttom när den döde skulle brännas eller vad berodde detta på?

Utan att vara osteolog så skulle jag vilja påstå att det tillsammans med människobenen även fanns djurben, dels större däggdjur men även (om jag såg rätt) fågelben. Vår osteolog, Anna Kloo, får reda ut detta framöver.

tisdag 21 augusti 2012

Skrea Brune Kulle: rakkniv!

Med den grävledaren så var det väl tur att vi hittade en rakkniv......

Skrea Brune Kulle: HN 2012-08-18


I lördagens Hallands Nyheter fanns ett uppslag om vår arkeologiska undersökning. Tyvärr finns den inte utlagd på HNs hemsida så ni får nöja er med ett dåligt foto av uppslaget:

måndag 20 augusti 2012

Ny utgrävning i Skrea

Idag påbörjade vi slutundersökningen av RAÄ Skrea 210, 241 och 171. Vi bjuder på tidig medeltid och bronsålder med bl a boplatslämningar,odlingmark,vägar, skålgropar m.m. Håll utkik de närmsta fyra veckorna.

måndag 13 augusti 2012

Skrea Brune kulle: intervju i P4 Halland

Nisse Gunnarsson, P4 Halland var på besök idag och gjorde ett reportage, om än något kortat i detta skick:

Lyssna: "Mer än hälften utgörs av en bergsklack"
Det som saknas är en massa snack om vilken skada grävlingarna gjort.....

lördag 11 augusti 2012

Skrea Brune kulle: kulturstubbar


I dagarna inleddes arbetet med att undersöka en gravhög som förmodas vara från bronsåldern. När området förundersöktes var det fullvuxen slyig lövskog på platsen. Som väl var hade skogen avverkats inför slutundersökningen. En avverkning som var mycket väl utförd med tydliga ”kulturstubbar” som avgränsning av fornlämningsområdet. Märk väl, man hade markerat fornlämningsområdet och inte bara själva graven.
En kulturstubbe är en stubbe som lämnats på ungefär en meters höjd. De skall ligga på rad och avgränsa en fornlämning. 

En meter höga stubbar är skogsmaskinernas mardröm och innebär därför att lämningarna effektivt skyddas. Jag vet inte hur utbrett bruket av kulturstubbar är eller om det är något regionalt förekommande i västsverige. Av naturhänsyn lämnas ofta en viss mängd högstubbar i ett område som avverkats. Dessa blir då död stående ved, vilket är viktigt för flera hotade arter. Sannolikt får även kulturstubbarna en liknande betydelse för den biologiska mångfalden och inte bara som en del i skyddandet av fornlämningar i skogsmark.

fredag 10 augusti 2012

Skrea Brune Kulle: arbetsdagens inledning


I början av varje arbetsdag säkrar vi vår arbetsplats i gravhögen genom att låta den tyska jaktterriern Missan genomsöka gryten i profilerna.

;^)

Skrea Brune kulle: Grävlingens formationsprocesserAtt gravhögen är perforerad med bortåt ett dussin nedgångar till ett grävlinggryt var en av orsakerna till att länsstyrelsen bedömde att det var lämpligare att ta bort än spara gravhögen. Vi är efter att ha satt spaden i jorden benägna att instämma i länsstyrelsens bedömning till 100%. Grävlingarnas grävande genom tiderna har orsakat så omfattande skador att det, för att säkra gravens vetenskapliga värden, var motiverat att undersöka den. Efter att ha dragit ett mindre kontrollschakt in i högen är vi benägna att hävda att minst en tredjedel av gravens material har flyttats eller på annat sätt påverkats av grävlingens synnerligen omfattande grävaktivitet. Profilen vi hittills rensat fram antyder att vi har att göra med generationer av grävlingar som använt graven som boplats. Flera gångar är igenrasade och nya har grävts förbi de raserade. Över allt har trädens rötter fungerat som levande armering av grytets tak och väggar. 

Vi har hittat såväl gångar som kammare. Flera av dessa har varit vinterbonade och på några ställen har vi hittat underjordiska träckkammare. Uppenbarligen har högens invånare varit förtjusta i körsbär….

torsdag 9 augusti 2012

Skrea Brune kulle: första sekundärgraven


Vi har hittat grävningens första sekundärgrav. Det rör sig om en urna som placerats på eller delvis ner i stenpackningen på gravens södra sida. Urnan verkar ha varit försedd med lock och varit fylld med brända ben från djur (ko? Häst?) och människa. Några fragment av ett bronsbleck hittades också. Genom handgrävning och sållning har vi säkrat en halvliter keramikskärvor och ett par dl brända ben.

Arkeologidagen den 26 augusti

Välkommna till visningarna av utgrävningarna kring Skrea Backe i Skrea, Falkenbergs kommun på arkeologidagen den 26 Augusti. Vi börjar med att titta på undersökningen av Brune Kulle, en gravhög från bronsåldern som undersöks av arkeologer från Kulturmiljö Halland under augusti månad. Det är ett unikt tillfälle att få se en forntida gravhög i genomskärning som sällan kommer åter.
Vidare besöker vi platsen för en fornlämning som kommer undersökas under september månad. Denna fornlämmning innehåller  gravar från förromersk järnålder, omfattande system av förhistoriska rännor och boplatslämningar från stenåldern till järnåldern.
Dagen avslutas med ett besök på en vikingatida/ tidigmedeltida boplats som undersöks under augusti och september månad.

Tid: Söndagen den 26 augusti kl 13 00. Sluttid ca 15 00.

Plats: Skrea Kyrkbjär, berget strax nordväst om Skrea kyrka.

Vägbeskrivning: Kör till Skrea kyrka strax söder om Falkenberg. Vid Kyrkan, följ vägen Skrea Backe mot norr ca 500 meter. Skylt på vänster sida av vägen (se karta nedan).
Allämn information: Brune Kulle ligger i svårtillgänglig hyggesmark, varför bra skodon är att rekommendera. Det är svårt att finna parkeringar i närheten av Brune Kulle, så vi rekommenderar att man parkerar vid Skrea Kyrka och går de ca 600 metrarna till gravhögen.
Eftersom de tre fornlämingarna ligger utmed en sträcka om ca 1,5 km är det möjligt att promenera hela sträckan.
Kontaktperson: Ola Kadefors tele: 0703480992


Skrea Brune kulle: schaktet


När man gräver en gravhög under tidspress så är det viktigt att så fort som möjligt skapa sig en uppfattning om vad som kommer att möta oss. För att göra detta valde vi att gräva ett schakt rakt in i högen på dess norra sida. Schaktet är medvetet placerat så att det inte går helt in i gravens centrum, detta för att i minsta möjliga mål störa en ev centralgrav i detta skede. Däremot grävdes schaktet hela vägen ner till den sterila berghäll graven vilar på.


Schaktet gav oss många viktiga observationer t.ex:
-Graven har utsatts för omfattande grävning genom tiderna, såväl grävlingar som plundrare verkar ha roat sig med att skotta kring jord. Kanske så mycket som en tredjedel av gravens massor har flyttats kring på detta vis.
-Graven hade ursprungligen en mantel av sten.
-Graven är lite av ett fuskbygge då en naturlig bergklack utgör bortåt hälften av det som uppfattas vara högens fyllning.

onsdag 8 augusti 2012

Skrea Brune kulle: inledande arbete


En icke vårdad gravhög kan vara rätt ”ful”. Graven vi nu undersöker var en sådan innan skogen togs bort och vi inledde vårt arbete. När skogen fortfarande stod på plats kunde man nästan inte urskilja graven över huvud taget. Efter avverkningen blev allt tydligare. Men där fanns kvar bortåt två dussin stubbar, varav den äldsta var efter en 107 årig tall…

Vi inledde arbetet med undersökningen med att mäta in topografiska punkter över hela kullen, därefter fick vår suveräna maskinist, Hans Johansson, chansen att försiktigt riva bort förnan. När det var gjort gav graven ett helt annat intryck än tidigare. 

Gravens läge är väl valt. Den är tydligt exponerad åt dalgången i söder men bör ha varit synlig även från havssidan. Man kan faktiskt se västerhavet från graven.