tisdag 4 mars 2014

Fältsäsongen 2014 har startat

Fältsäsongen 2014 har startat. Årets första utejobb blev en förundersökning invid Varbergs fästning inför planerad byggnation av en så kallad Tenaljterass, en servicebyggnad, strax väster om uppfartsvägen mot porten till Varbergs fästning. I förundersökningsschakten påträffades stenkonstruktioner som högst sannolikt är resterna efter Swingeln, en extra skyddsmur för huvudporten. Swingeln avslutades med en batardeau, en hålldamm för gravens vatten och ser man till det äldre kartmaterialet från 1600-talets mitt och 1700-talet sammanfaller placeringen av denna med de nu påträffade stenkonstruktionerna.

 
Schaktning i förundersökningsområdet, strax väster om porten in till Varbergs fästning.Murkonstruktion i ett av förundersökningsschakten.