tisdag 20 augusti 2013

Att identifiera kulturens kraft geografiskt

Projektet Kreativa kraftfält har nått vägs ände. Vår fd chef Christer Gustafsson presenterar resultaten kort i ett radioinslag:

Lyssna: Matematisik modell förutspår framtiden

Nyfiken på mer information? Kolla då:
Region Halland om projektet
En pdf från en ppt presentation som Christer hållit
Anteckningar från ett föredrag
En blogpost på Kulturmiljö Hallands byggnadsantikvariska blogg

onsdag 14 augusti 2013

Formationsprocesser...

...får man väl nästan kalla det. För när jag kom in på tjänsterummet var där papper över allt. Valpen hade just gnagt färdigt på mitt ex av klassiska Formation processes of the archaeological record av Michael B Schiffer.....En bok som jag använde så sent som i förrgår är nu oåterkallerligen formerad till makulatur.
 Det kliar när man tappar sina mjölktänder!
Inte har väl jag gjort något? Näe då!
RIP, betyder numera Rest In Pieces.

Hägnadslämningen som var spår av.....

...en traktor.

För ett par år sedan undersökte Kulturmiljö Halland ett par fina fornlämningar belägna på siltig undergrund. I samband med utredning och förundersökning hade rader med störhål identifierats.

I samband med slutundersökningen återfanns störhålen, hägnaderna. Det visade sig vara gott om dem, och de var alla placerade i parallella rader. Systemet med hägnader var lite för stort och systematiskt för att vi inte skulle reagera på det. Störhålen var alla rektangulära i ytan och placerade med exakta mellanrum i raderna.

Saken diskuterads fram och tillbaka under grävningens gång. Slutligen kläckte vår maskinist en idé. Eftersom matjorden inte var speciellt tjock så har man inte bearbetat området med större maskiner och plogar i modern tid. Detta innebär att äldre spår finns bevarade. Plöjer man med traktor är ofta ena bakhjulet i den fåra man just vält upp. Om matjordslagret är tunt och traktorn utrustad med järnhjul blir det lätt spår i undergrunden. Spår som kommer att hamna i parallella rader eftersom man plöjer en yta systematiskt fram och tillbaka.

Efter lite google fu hittade jag en fin gammal bild på en traktor med järnhjul, sådana hjul som mycket väl kan ligga bakom de spår vi inledningsvis uppfattade som hägnadsspår på grävningen, då för några år sedan. Ta er tid att titta på bilden och hjulen. Hur tror ni att avtrycken av dem ser ut? Så visst, spåren som blir är klart agrarhistoriska dock inte förhistoriska utan från 1950-talet.

torsdag 8 augusti 2013

Så enkelt, så självklart

Carl-Axel Moberg var en mästare på att beskriva komplicerade saker på ett lätt sätt. Han använde såväl bild som ord. Ibland funderar jag på vad han skulle kunnat åstadkomma med dagens tekniska utrustning och inte bara en tuschpenna och ett blädderblock.

Hur som helst hade jag nyligen orsak att återkomma till den av hans illustrationer som nog är min favorit. Bilden finns på sidan 65 i Mobergs klassiska verk Introduktion till arkeologi:
Men hur gör vi för att område 5 skall öka? Personligen tror jag att såväl område 4 som 5 minskat till följd av upphandling och konkurrens inom uppdragsarkeologin och det kan ju knappast vara meningen. Meningen är väl ändå att vi skall rädda så mycket unik och relevant data som möjligt när fornlämningar destrueras? Jag är också fullt och fast övertygad om att områdena 4 och 5 i större utsträckning tas till vara i östra än i västra Sverige (vilket ni kan läsa mer om här, här, här och här). Det är inget vi löser genom en enkel blogpost, men om vi fundera vidare inte bara över Mobergs intressanta illustration utan även över hans kloka ord kanske vi som arbetar i branschen kan fortsätta att producera intressant och relevant kunskap om det förgågna:
Mera klarhet om fordom
Kan minska oklar fördom

onsdag 7 augusti 2013

Korridorerna på kontoret....

....gapar tomma. Vi är några få tappra själar som förbrukat vår sommarsemester och återgått i tjänst. Arbetsuppgifterna varierar men lovande nog finns där kostnadsberäkningar att göra och inte bara rapportarbete.

Samtidigt pågår ett fältarbete. Det är en forskningsgrävning som äger rum i Ås kloster strax norr om Varberg. Grävningen startade i måndags och inriktar sig på att finna kyrkans södra mur. Information publiceras löpande på projektets facebooksida. Här följer några bilder som länkats från projektets fb-sida:
Bildtexten lyder: Här ser vi schaktet vi öppnade idag söder om det första. Bilden ger en orientering om läget. Även här syns murar men nu är vi på jakt efter kyrkans södra mur som vi troligen ser i nästa schakt.
 
Bildtexten lyder: Erik har här hittat ben från en hand vid norra ingången. Enbart dessa ben hittades. Hur kan de hamnat här