måndag 29 april 2013

Ny bok visar nyttan med humaniora

En ny antologi "Till vilken nytta?" från Göteborgs universitet samlar 32 debattinlägg om humanioras möjligheter.

– Humaniora har marginaliserats och förknippas mera sällan med de stora framtidsfrågorna.Men om inte de humanistiska ämnenas perspektiv och tolkningar av värdefrågorna diskuteras, och om humaniora med sin historiska reflektion inte är närvarande, riskerar vi att tappa de referenser som är nödvändiga för varje hållbar utveckling och civilisation. Så fundamental är humanioras uppgift, säger redaktören för boken Thomas Karlsohn.

läs mer på:http://www.dik.se/artikel/21006/ny-bok-visar-nyttan-med-humaniora?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=NBmuskult130429#.UX5SbTro9lI.email

söndag 28 april 2013

Fältsäsongen har börjat

Äntligen har fältsäsongen 2013 dragit igång. Först ut är slutundersökningen i Genevad inför nedgrävningen av vattenledningen mellan Kistinge och Veinge. I Genevad undersöks området inom fornlämningen Eldsberga Raä 151-153, en boplatslämning, vars dateringar från förundersökningen gav äldre järnålder. Spännande är de större gropar som finns på den högsta punkten av ytan. Vad de representerar och vad som finns i dem ska bli spännande att se. På platsen har även rester efter slaget vid Genevad 1657 kommit fram. Området har därför även metalldetekteras. Men mer om slaget och fynden kommer i ett senare blogginlägg.
 


 
 
 

måndag 15 april 2013

Nyupptäckta gamla murar i Varbergs fästning

Vid den arkeologiska förundersökningen i samband med ombyggnationen av Varbergs fästning har ytterligare en provgrop grävts. Provgrop 3 placerades i det gamla pannurmmet, en halv trappa ned, mellan fästningens norra och västra länga. Så snart betonggolvet och det översta skiktet av lagret avlägsnats syntes en stor sten. Denna visade sig tillhöra översta skiftet av resterna av en stenmur som löper i östvästlig riktning.

Den större stenen lyftes bort och då visade det sig att stenmuren fortsatte nedåt i provgropen.
 
 Foto mot söder.
 För att kunna undersöka stenmuren och nå ner till beslutat djup för provgropen, dvs 1,26 meter under betonggolvet, utvidgades meterrutan i norr. Då påträffades ytterligare en murkonstruktion, bestående av tegel, sten och murbruk.
 
Foto mot söder.
 
Denna visade sig vara stratigrafiskt yngre än stenmuren i söder. I provgropen påträffades även en stenlagd yta. Vid cirka 1,50 meters djup visade det sig att stenmuren och lagret norr om denna fortsatte nedåt.
 
Vad dessa äldre murar representerar ska bli spännande att se!

Provgrop 3 fotograferad mot väster.
 

torsdag 11 april 2013

Snart...

....drar säsongen igång på allvar.

Det har varit en konstig vår i södra och västra sverige. På många håll är det fortfarande tjäle och nattfrost vilket inte hindrat enstaka mindre utredningar. Men snart kan grävningarna dra igång på allvar.

Å andra sidan har det redan dragit igång på allvar på andra håll. I Göteborgs centrala östra delar, närmare bestämt Gamlestaden, pågår en rejält stor undersökning. Undersökningens omfattning var så stor och tempot så högt att den av praktiska skäl fick lösas som ett samarbete mellan olika undersökare.

Grävningen har en hemsida men bättre är att följa grävningens FB-sida. Rimligen kommer vi att höra mycket mer om dessa grävningar framöver, det är inte varje dag som stadslämningar från senmedeltid och renässans undersöks i den omfattningen!

onsdag 3 april 2013

Ny bok om Varbergs fästning

Boken är utgiven av Hallands Kulturhistoriska Museum och ger sammantaget en ny bild av fästrningens historia, skildrat genom tre epoker: Medeltiden, Krigsepoken 1560-1720 samt en Fredstid med fångepok.Greve Jakobs tid visar sig vara ännu mer betydelsefull än man tidigare visste. Andra makthavares dramatiska styre under medeltiden och hemskheterna under krigsepoken finns med. De vanliga människorna på fästningen under 1600-talet och enskilda fångar under 1800-talet får liv. Byggnaderna som de bodde och verkade i studeras, så att man kan se hur deras användning ändrats genom århundradena. Arkeologer berättar om fynden på fästningen. Boken ger dessutom analyser och förståelse för de förändringar som skett. Inte minst visas ett nytt stort bildmaterial upp- både foton, ritningar och målningar.