torsdag 25 augusti 2011

Stenåldersslänten i Tölö


Denna grusbacke i kanten av undersökningsområdet visade sig innehålla mängder av neolitiska fynd. En icke prioriterad period för den undersökning vi just nu bedriver.


Flinta.


Trattbägarkeramik!

Så nog om detta gamla störningsmoment. I morgon koncentrerar vi oss åter på de senare perioderna, vilka är de som prioriteras på denna grävning!

onsdag 24 augusti 2011

Onsdag med störtskurar i Halmstad

Morgonen började med fint väder och vi hittade resterna av en stenpackning och flera fina nedgrävningskanter till vad som troligen är igenfyllda källare.
Sedan öppnade sig himlen. Det regnade och dessutom rann vatten utmed gatan ned i schaktet, den lägst liggande delen i öster fylldes ända upp till gatans bärlager.
Tack vare en snabb insats från entreprenören för ledningsbygget kunde schaktet pumpas ur och arbetet återupptas.
Schaktet har börjat tömmas på vatten, kvar blev lattefärgat skum


tisdag 23 augusti 2011

Radio Tölö

Lyssna: 15.30 - 16.00 tisdag 23 aug 2011

P4 Halland var på besök idag. Spola fram 10 minuter in i programmet så blir det ett kort inslag om Tölö-grävningen. Givetvis lite förenklat. Och live (ja inte nu då).

Halmstad Brogatan vecka 2

Förra veckan tog vi bort gatans bärlager och grävde ur de sentida schakt som finns inom det område vi undersöker. Utmed Brogatans norra trottoar finns fjärrvärme och vattenledningar nedgrävda. Tvärs över gatan finns flera elkablar och dagvattenledningar nedgrävda. Men mellan dessa sentida rör- och ledningsschakt finns kulturlager bevarade.Schaktet i Brogatan sett från väster
Bilden är tagen då grävningen precis hade börjat

Nu under den andra veckan har vi börjat undersöka lagren. Överst finns ljus sand som kan vara sättsanden under den äldsta Brogatan som byggdes efter branden år 1619. Under sanden kommer lager som är från stadsbranden eller äldre. Redan nu tycker vi oss kunna se spår av flera husgrunder och längst i väster kanske den nordsydliga huvudgata som fanns innan dagens Storgatan.

fredag 19 augusti 2011

Ömsom vin ömsom vatten


De senaste dagarna i Tölö har varit ömsom vin ömsom vatten. Bland dagarnas favoritfynd finns den lilla benbiten här ovan. En bit som jag tycker ser ut som ett revben från ett medeltort däggdjur med tydliga spår av styckning. En gris där man skurit skivor av fläsk att lägga i grytan kanske? Vi får väl se vad osteologen säger när denne får kika på benet. Jag har bara gissat utifrån mina erfarenheter som hobbyslaktare och jägare....


I matjorden när grässvålen schaktats av detekterade Anders K fram denna fina hjärtformade sölja (ovan). Jag och Anders H har sett sådana förut men ingen av oss var säker på dateringen så jag mms-ade en (skitkass å suddig) bild till Jonas P (som vanligen går med detektor för oss). Hans åsikt var att den antagligen är från senmedeltid. Så långt var allt bra. Men idag vart det sämre....


....SMHI hade nämligen utfärdat en klass 1 varning och prognosen varnade för 20-40 mm regn i området. Jotack, jag tror att SMHI hade rätt denna gång. Så denna dag gick många av mina tankar till Flanderns skyttegravar för snart 100 år sedan. En av de stora skillnaderna nu mot då är väl att vi slipper kulor som viner kring öronen och upprepade gaslarm. Men geggamoja har vi så det räcker och blir över.

onsdag 17 augusti 2011

Efter regnet kommer sol... Hoppas jag
Det vi nu behöver är en veckas uppehållsväder. Nu är det rätt motigt, ännu så länge har vi haft en (1!) dags uppehåll. Inte bra när över halva grävytan är silt och lera. Men vi fryser i alla fall inte. Och för att peppa personalen så har jag bakat äppelpaj tills i morgon.

måndag 15 augusti 2011

40 mm regn blir mycket vatten i ett schakt

SvD:
Regnvädret som drog in över Västsverige i går söndag medförde stora problem under kvällen med översvämmade källare och avstängda vägar. Värst var problemen i Göteborg och norra Halland. Räddningstjänsten fick undsätta några bilister som fastnat i vattenmassor och E6 fick stängas av för södergående trafik vid Kållered.
Aftonbladet:
Enligt räddningstjänsten är Kungsbacka mest utsatt. Bland annat har Varlaskolan drabbats av översvämning.
Jotack, nog märkte vi det. Vi försöker trots allt bedriva arkeologi i just Kungsbacka... Vi undersöker en boplats (snart två) i Tölö (Raä 130 & 217). Boplatser som är betydligt bättre placerad än moderna villor med nergrävda källare på låglänta leråkrar.

De stängda vägarna i storgöteborg märkte vi definitivt av. Två nya medarbetare skulle börja idag, de blev kraftigt försenade.

Hur som helst nu är vi fulltaliga på grävningen. Personalen utgörs i dagsläget av: Anders K, Björn B, Ida F, Leif (undertecknad, tillika ansvarig), Mats N och Ola (denna vecka föräldraledig, ersätts av Stina T respektive Anders H). Ett bra gäng som nog kommer att få ordning på det hela.

Regnkaos och översvämmade schakt till trotts!

fredag 12 augusti 2011

Nu börjar vi gräva i centrala Halmstad

I centrala Halmstad ska nya ledningar för fjärrkyla byggas. I augusti och i september kommer därför Brogatan mellan Stora torg och Hamngatan samt Storgatan mellan Brogatan och Klammerdammsgatan mitt i det medeltida Halmstad att undersökas av arkeologer från Kulturmiljö Halland, Kulturen i Lund, Riksantikvarieämbetet och Bohusläns museum. Vi kommer att skriva återkommande om grävningen här på bloggen!

Vid undersökningen kommer vi att gräva ett snitt genom de äldsta delarna av Halmstad. I Brogatan finns troligen resterna av en hel tomt som legat mellan Nissan och en medeltida huvudgata med ungefär samma sträckning som Storgatan. I Storgatan kommer undersökningen att skära tvärs genom flera tomter med tät bebyggelse som legat utmed den medeltida huvudgatan.

torsdag 11 augusti 2011

Extensivt och intensivt - bildkavalkad från Tölö


Extensiva delar av undersökningsytan dokumenterar vi genom i 2 skopbredder (3,5 m) breda sökschakt. Dessa placerar vi med 8-10 m mellanrum


Delar som inte avbanas söks givetvis av med metalldetektor.


De delar av ytan som har lite högre anläggningstäthet intensivundersöks.


Regnet kom någon timme innan vi skulle sluta.

Silt och lera är rätt ledsamma material att ha som undergrund när det regnar och man skall bedriva arkeologi....

onsdag 10 augusti 2011

Parcellavgränsning

Schaktningen på Tölö Ängar 2 fortsätter. Nu genom att vi successivt närmar oss platsens centrala delar. Vi totalavbanar inte boplatsens perifera delar utan arbetar oss framåt med parallella 2-3 skopor breda schakt med ungefär 10 meters mellanrum. På detta vis fångar vi upp de parcellavgränsningar som finns på ytan. Metoden ger oss också möjlighet att öppna upp ytterligare ytor om delar av schakten visar sig innehålla koncentrationer av anläggningar.

Hur gamla är då parcellerna på bilden ovan? Det vet vi inte, däremot kan vi konstatera att de är yngre än de flesta anläggningarna i området då parcellavgränsningarna skär en mängd anläggningar.

tisdag 9 augusti 2011

Varje dag är full av överraskningar

För att inte drabbas av överraskningar i slutet av grävningen valde jag att inleda undersökningen av Tölö Ängar 2 med att schakta på ett par tidigare oschaktade impediment. Dessa verkade intressanta ur gravhänseende och jag ville absolut inte bli stående mot slutet av undersökningen med nyupptäckta gravar - alltså började vi där det fanns risk att finna överraskningar. Och vi fann! Det rör sig om en sannolik jordfylld stensättning, vi kommer att veta bättre när vi hunnit rensa fram den ordentligt.

Vid den inledande rensningen, och en provstick med en skyffel, i den presumtiva graven hittades denna keramikskärva. Godset är ca 5 mm tjockt, ytan närmast polerad. Storleken framgår i jämförelse med mina fingrar. Spontant säger jag romersk järnålder, och definitivt äldre järnålder.

Undra just om morgondagen också är full av överraskningar?

Hoppas de är roliga i så fall!

torsdag 4 augusti 2011

Att etablera en grävning

Ibland går det lätt och smidigt att etablera en halvstor eller stor grävning. Ibland är det rätt jobbigt. Idag var det rätt jobbigt. Det var mycket som inte gick som det skulle....

Vi skall under augusti och september slutundersöka två fornlämningar i Tölö. Exakt var det är för lämningar är lite svårt att säga. Det finns inga dateringar från förundersökning eller utredning, inga fynd som kan dubbelkollas har sparats. Däremot är det klart och tydligt att det rör sig om boplatslämningar, metalltida sådan. Det intressantaste vore om det på denna plats finns lämningar fårn yngre järnålder och medeltid men det vet vi ärligt talat inte ännu. Eventuellt kan där finnas fossil åker, men när man ser spåren av den förmodade fossila åkern på flygfoto funderar jag på om det inte snarare rör sig om systematiskt utlagda dräneringsdiken. Detta kommer att visa sig om ett par dagar.

Själva etableringen då? Jo projektören hade låtit slå de ängar på vilka undersökningarna kommer att äga rum. Detta var föredömligt gjort. De fysiska förutsättningarna var med andra ord som de skulle.

När vi skulle köra ut bodar, container etc blev chauffören lite betänksam. Han tyckte att gräset var lite vått och befarade att han skulle slira. Ok, vi kom överrens om att lämna boden vid vägen och dra upp den med grävmaskinen istället.

Nåja. Chauffören började köra men det gick långsammare och långsammare. Plötsligt satt han fast. 25 ton kranbil satt fast ute på ett västsvenskt gärde och chauffören började få något vilt i blicken. Han hade för ett par veckor sedan vält med en 60 tons transport och fått ringa bärgaren. Självrisken låg på 17.000 kr.... Antar att han såg detta framför sig.

Vi arbetade snabbt fram en plan. Av med containern och skottkärrorna från flaket. Containern hamnade ungefär där jag ville. Sedan gick jag ner och hämtade ett par spadar från flaket på min släpkärra.

Vi satte igång att gräva fritt däcket. Lade in brädor. Provkörde och satt än mer fast.

Då körde vi upp ett par skottkärror grus som vi lade i groparna och hämtade ett par plankor till. Provkörde och slirade på plankorna.

Någon stans hade lastbilen sugit sig fast.

Aha! Framhjulen!

Plankor under framhjulen. En vajer letades upp och kopplades till en annan, men liten, lastbil. Den lille drog och den store försökte gunga sig loss.
Det lät.
Det luktade.
Det lyckades!

Chauffören körde lättade vidare till nästa jobb. Jag lastade in materiel i containern. Låste den och den splitter nya arbetsboden ordentligt. Nu var etableringen så klar jag kunde ordna den idag.

Platsen återser jag på måndag. Då startar grävningen!

tisdag 2 augusti 2011

Alla goda ting är tre...

Tidigare under året har Kulturmiljö Halland framför allt ägnat sig åt mindre uppdrag, men i likhet med större delen av resten av arkeologisverige medför sensommaren en stor anhopning jobb.

Kulturmiljö Halland startade denna vecka en större arkeologisk undersökning i Trottaberg mellan Halmstad och Tylösand. Grävningen pågår i ungefär två månader och berör framför allt en metalltida boplats.

Nästa vecka startar en ungefär lika stor grävning i Tölö i Kungsbacka. Även där skall en metalltida boplats, eventuellt sen sådan, undersökas. Den grävningen beräknas avslutas i slutet av september.

Om ytterligare ett par veckor drar undersökningar inför ledningsdragningar i Halmstads innerstad igång. Jobbet är omfattande och komplext och genomförs i samarbete med RAÄ och Bohusläns museum.