tisdag 15 maj 2012

Odlingsrösen enligt Natyurvårdsverkets nya handbok

Detta kan man i början av kapitel 17 läsa i Naturvårdsverkets förslag till handbok för biotopskydd:
Odlingsrösen är för det mesta oregelbundet rundade till formen och består av minst tre stenar.
Stenarna i ett odlingsröse kan vara av olika storlek, men äldre rösen har som regel inte större stenar än en man orkade bära (en mansbörda). Sedan traktorn infördes i jordbruket har dock betydligt större stenar lagts upp på odlingsrösena.
Hade jag inte varit en halv vecka sen så skulle jag sparkat bakut i ett remissvar men nu kan jag inte det. Så jag sprider konstigheten via bloggen istället. För inte fan kan tre stenar bli ett röse....

Eller?