torsdag 28 november 2013

Arkeologi och fotbollens platser


För snart 10 år sedan gav Håkan Karlsson ut boken Försummat kulturarv. Det närliggande förflutna och fotbollens platser. Den beskrivs såhär:
I Försummat kulturarv framhålls att det har spelats "riktig" fotboll i landet sedan början av 1890-talet, och under de cirka 110 år fotbollen har funnits i Sverige så har den efterlämnat sig en rad fysiska kulturarv. trots det stora intresse fotbollen tilldragit, och tilldrar, sig så har dess fysiska kulturarv, bl a i form av platser där sporten utövades tidigt, under lång tid försummats av de antikvariska myndigheterna. Fotbollens försummade kulturarv exemplifieras med de tre göteborgsplatserna Balders Hage, Carlsrofältet och Gårdaplan. Boken diskuterar frågan varför fotbollens kulturarv har försummats på detta sätt och denna fråga kopplas också till det mer övergripande problemområdet rörande relationen mellan arkeologin/kulturarvsförvaltningen och medborgarnas intressen. I boken hävdas vidare att den utveckling i riktning mot ett breddat kulturarvsbegrepp och en breddad arkeologisk/kulturarvsförvaltande verksamhet som för närvarande tycks äga rum, utgör steg i rätt riktning. Detta då verksamheterna inom ramarna för denna breddning tenderar att: betrakta kulturarvet som en samtida kulturprocess, inte bara intressera sig för det avlägset förflutna utan även för det närliggande förflutna, ta medborgarnas intressen (och kanske även idrottens kulturarv) på allvar.
Igår följde Kulturmiljö Halland upp bokens spår i samband med en arkelogisk utredning:
Kulturmiljö Hallands medarbetare Linn och Leif dirigerade grävskopan på Snöstorps idrottsplats. Som ett led i förtätningen av Halmstad kommer den att få stryka på foten för att ge plats åt bostadsbebyggelse.
Som svar på den vanliga frågan:
Hittar ni nåt?
Kan vi svara:
Ja!
I delar av området fanns förhistoriska boplatsspår. Det är dock lite svårgrävt eftersom man fört på stora mängde massor för att få en vågrät fotbollsplan. Då för sisådär 50-60 år sedan när den anlades.

tisdag 26 november 2013

Kulturmiljö Halland i Vetenskapsradion Historia

Kulturmiljö Hallands Ola Kadefors och Leif Häggström pratar vindkraft och arkeologi i Vetenskapsradion historia. Spola 14 minuter in i programmet:

Lyssna: Vetenskapsradion Historia : Rysslandssvenskarnas historia - ett bortglömt trauma 20131121 13:35

onsdag 6 november 2013

Arkeologisk höst

Det är nu november. Den sjätte närmare bestämt. När jag kikar på solens upp och nedgång så är den här i Halmstad snålt tilltagen. Solens uppgång var idag officiellt 07.28 och dess nedgång 16.14. Arbetsljus har man någon halvtimme före respektive efter officiell soluppgång. Det innebär att vi teoretiskt sett fortfarande kan genomfåra arkeologiska fältarbeten. Åtminstone rent ljusmässigt. Om det inte är allt för molnigt. Så det gör vi. Vi planerar genomföra en handfull arkeologiska fältarbeten i Laholm och Falkenbergs kommuner nu under november månad. Det gäller bara att det inte blir allt för mycket nederbörd.
Nederbörd och en eller ett par plusgrader påverkar det arkeologiska arbetet i hög grad. Kvaliteten blir lidande hur mycket man än anstränger sig.

Men det är som sagt inte så många uppdrag som måste utföras nu. De flesta av oss på kontoret arbetar med andra saker. Eller egentligen bara en sak - rapportarbete. Vi befinner oss mitt inne i rapportfasen på ett par stora undersökningar och i början av några andra. Men det är så det skall vara om planeringen hamnar något så när rätt. Vi arbetar i fält när det är lämpligt och inne när det är lämpligt. Idag var det lämpligt att såga ut prover ur ett dussin 1000 år gamla trästycken från en brunn vi undersökte tidigare i höst. Trästyckena skall skickas på vedanatomisk bedömning.

Just brunnar är intressanta källor till information. Där finns, om man har lite tur, många intressanta material bevarade. Vi inväntar med spänning de vegetationshistoriska provsvaren från en handfull brunnar vi undersökt under senare år. Svar som det sannolikt kommer att finnas all anledning att återkomma till när de anländer.

Men tills dess får vi kämpa vidare med rapportarbete och de sista fältmässiga insatserna denna november 2013.