måndag 30 maj 2011

Angående DS 2011:6

Ny%20lag%20hotar%20kulturskatter

Intervju med MARKs vice ordförande Erik Rosengren angående DS 2011:6.

På gång: Ås kloster

I sommar kommer Kulturmiljö Halland att medverka vid forskningsundersökningarna i Ås kloster norr om Varberg. Ås kloster var ett cistercienserkloster som grundades i slutet av 1100-talet. Med lite tur är det avträdet som kommer att undersökas, åtminstone kan det vara det utifrån planritningar baserade på markradarundersökningar.

Projektet kring klostret har drivits ett par år och de tidigare resultaten finns publicerade på en hemsida. Utöver markradarundersökningar har flygburen laserscanning genomförts.

torsdag 19 maj 2011

DS 2011:6, ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området

Igår gick svarstiden för remisser på kulturdepartementetes DS 2011:6 ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området ut. De flesta, om inte alla (?), svaren finns utlagda på kulturdepartementets hemsida.

Vetenskapsradion på Sveriges radios P1 var snabba på att kategorisera remissvaren: 72% kritiska, 15% positiva; 13% avstod från att svara.

Läs även Maja Hagermans kommentar från igår.

För övrigt står hela lag (1988:950) om kulturminnen mm inför en större revidering vilket gör det förvånande att förslaget om ökad konkurrens på det uppdragsarkeologisk området gick ut som separat förslag.

måndag 9 maj 2011

VideotipsArkeologi handlar om att finna vetenskapliga fakta om hur det var förr i tiden samt tolka dessa fakta vetenskapligt.