torsdag 9 augusti 2012

Arkeologidagen den 26 augusti

Välkommna till visningarna av utgrävningarna kring Skrea Backe i Skrea, Falkenbergs kommun på arkeologidagen den 26 Augusti. Vi börjar med att titta på undersökningen av Brune Kulle, en gravhög från bronsåldern som undersöks av arkeologer från Kulturmiljö Halland under augusti månad. Det är ett unikt tillfälle att få se en forntida gravhög i genomskärning som sällan kommer åter.
Vidare besöker vi platsen för en fornlämning som kommer undersökas under september månad. Denna fornlämmning innehåller  gravar från förromersk järnålder, omfattande system av förhistoriska rännor och boplatslämningar från stenåldern till järnåldern.
Dagen avslutas med ett besök på en vikingatida/ tidigmedeltida boplats som undersöks under augusti och september månad.

Tid: Söndagen den 26 augusti kl 13 00. Sluttid ca 15 00.

Plats: Skrea Kyrkbjär, berget strax nordväst om Skrea kyrka.

Vägbeskrivning: Kör till Skrea kyrka strax söder om Falkenberg. Vid Kyrkan, följ vägen Skrea Backe mot norr ca 500 meter. Skylt på vänster sida av vägen (se karta nedan).
Allämn information: Brune Kulle ligger i svårtillgänglig hyggesmark, varför bra skodon är att rekommendera. Det är svårt att finna parkeringar i närheten av Brune Kulle, så vi rekommenderar att man parkerar vid Skrea Kyrka och går de ca 600 metrarna till gravhögen.
Eftersom de tre fornlämingarna ligger utmed en sträcka om ca 1,5 km är det möjligt att promenera hela sträckan.
Kontaktperson: Ola Kadefors tele: 0703480992


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.