torsdag 2 maj 2013

Fältarbete i Halland och lite reflektioner om arkeologi i allmänhet


Avbaning, grophus och regn i Genevad, foto: Anna Aulin

Som Stina skrev härom dagen så är fältsäsongen, en något sen sådan, nu igång på allvar här i Halland. Det pågående fältarbetet berör en förhistorisk boplats med bland anat grophus, men recenta spår i form av ett slagfält... Självklart har den svenska slagfältsarkeologins nestor varit på plats, kanske skriver Stina mer om det framöver.

Andra fältarbeten har berört mindre utredningar, lite småproblematiska arbeten eftersom tjälen släppte först  härom veckan. Då har arbetena i Varbergs fästning varit betydligt enklare att genomföra, åtminstone om man ser till vädret men kanske inte om man ser till lite andra faktorer....

Vi på Kulturmiljö Halland ser med spänning en intressant arkeologisk säsong an, torts att den kom igång exceptionellt sent på grund av märkliga väderförhållanden. Kan i det sammanhanget nämna att undersökningen av ett gravfält och en boplats strax utanför Halmstad, en grävning som upphandlades till vår nackdel startat i dagarna. Håll koll på RAÄs hemsida för mer info om den grävningen. För övrigt är upphandlingssystemet inom arkeologin lite märkligt, det finns en politisk vilja att öka konkurrensen och mängden upphandlingar. Min lilla reflektion är att det är en så liten bransch att den inte kan klassas som en marknad i egentlig mening. För om det fanns en marknad att tala om så hade de stora konsultbolagen (WSP mfl) etablerat sig, nu är det museer, ett statligt företag och en handfull mindre privata firmor som konkurrerar/delar på kakan.

För övrigt är i morgon sista dagen att skicka in jobbansökan till oss för arkeologiska fältarbeten 2013! Som allt verkar så behöver vi extra personal under säsongen! Mer info HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.