onsdag 27 april 2011

N-TAG i Kalmar

I tisdags startade Nordic TAG 2011.Denna gång i Kalmar, arrangerat av Linné-universitetet och med temat multudisciplinary archaeology. Jag hade tänkt att vara med på hela konferensen men det blev bara en dag. Hade planerat ett föredrag men fick göra ett inhopp så det blev till slut två föredrag på sessionen combining facts - eco-facts as artefacts (eller vad den nu hette). En intressant session med allt ifrån musikinstrument (soundscapes) via ben till hamlade träd. Självklart stod jag för det sistnämnda....

Det jag pratade om var:

1/ Biologiskt kulturarv. Detta inlägg var en del av projektet Vindkraft och kulturmiljö som Kulturmiljö Halland driver. Tanken med inlägget var att uppmärksamma växter (biologiskt kulturarv) som en fullt dokumenterbar rest vilken berättar om hur landskap tidigare utnyttjats. Framför allt är infallsvinkeln användbar vid vindkraftetableringar då man ofta nöjer sig med att konstatera att det i de historiska källmaterialen nämns att det aktuella området brukats som utmark, men man lyfter inte fram några fysiska belägg för detta.

2/ Hallands djurliv genom tiderna. En presentation av en djurbensdatabas jag sammanställt. Databasen täcker in de flesta djurben som hittats vid arkeologiska undersökningar i Halland.

Överlag var dagen trevlig. Jag grämer mig att jag inte kunde vara med längre än vad jag var, men det kommer fler konferenser i framtiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.