torsdag 5 november 2015

Sista fältveckan i Kistinge

Fältfasen av den arkeologiska undersökningen i Kistinge börjar lida mot sitt slut och snart tar den omfattande bearbetningen av det arkeologiska materialet vid. Prover ska skickas på analys, anläggningar ska registreras och analyseras och sen ska allt sammanställas i en rapport.

Under hela utgrävningen har arkeobotaniker Mikael Larsson deltagit. Han har samlat in jordprover från hus, ugnar, förrådsgropar och härdar i fält för att sedan artbestämma och analysera forntida växtmaterial, sädeskorn och fröer. Genom detta har vi haft ett gyllene tillfälle att under utgrävningens gång få svar på vad som en gång odlades och åts på platsen. Resultaten från analyserna har varit synnerligen goda och bidragit till en bra bild över mathållningen och odlingens utveckling på platsen med en stor spridning av olika spannmål och även fynd av växter som indikerar insamling av hö samt omgivande betesmarker. Extra roliga var fynden av råg insamlat i det folkvandringstida (400-550 e. Kr.) huset och även förekomsten av pors i en stor grop. Det har även framkommit stora mängder linfrön och olika sädeskorn i nedgrävningen till ett förrådshus.
Arkeobotaniker Mikael Larsson samlar in jordprover i fält


för att sedan genomföra flottering, analys och arkivering av makrofossil.

För att mycket kort sammanfatta undersökningsresultaten har det framkommit rester efter ett femtiotal hus från yngre bronsålder till tidig medeltid, dvs. ungefär 1000 f.Kr. till 1100-talet e.Kr. Husen syns genom avtryck efter de, ofta parställda, stolpar som burit taket och stolparna som utgjort husets vägg. Utifrån de fynd som gjorts och den stora andel hus som påträffats kan vi se att det på platsen har varit störst aktivitet under förromersk järnålder (500 f.Kr. till år 0).  

Undersökningen av de två gravarna, Eldsberga 37 (Brunerör) och 144, visade att de två stensättningarna inte innehöll någon egentlig begravning. Dock uppvisade båda spår av ritualer innefattande eld. I det ena har det eldats i härdgropar i den norra och västra delen och i det andra, Brunerör har själva eldningen troligen varit en del av monumentets syfte.

TACK till alla inblandade i fältarbetet: grävmaskinister, dumperförare och referenspersoner men framför allt ett mycket STORT TACK till alla arkeologer:På fotografiet syns större delen av de medverkande arkeologerna i Kistinge. Bakre raden från vänster: Mats Nilsson, Stina Tegnhed, Jessica Andersson, Lotten Haglund, Linn Nordvall, Simon Karlsson och Oscar Jacobsson. Främre raden från vänster: Joel Westblom, Ida Feltzin, Rickard Tovesson, Torbjörn Brorsson, Patrik Hallberg och Anas Al Khabour.
Saknas på fotografiet gör: Mikael Larsson, Thomas Linderoth, Klas Holger Jönsson och Leif Häggström 

1 kommentar:

 1. BÄSTA ONLINE KÄRLIGHET SPELL CASTER ATT FÅ DITT EX KÄRLIGHET, HUSBAND, Hustru, GIRLFRIEND ELLER BOYFRIEND TILLBAKA. LÄGG HAMMA PÅ WHATSAPP: +2349083639501
   -Mail- blackmagicsolutions95@gmail.com
  Hej alla Am Christian Hofman, kommer från USA. Jag arbetar för Apache Corporations international, jag träffade Baba Nosa på min resa till Afrika, jag åkte dit för ett avtal Förhandlingar och jag tappade för ett annat företag, jag var ödmjuk och trasig och för bara några månader sedan hade jag just varit skild, min fru lämnade med mina barn och det här jobbet var min väg tillbaka till ett bra liv och att få min familj tillbaka. Efter mitt samråd med Baba Nosa utförde han en trollformel för mig och jag fick kontraktet och några månader senare återvände min fru och barn till mig och jag var allt skyldigt till Baba Nosa spirituella besvärjelser och krafter. Jag är en vittnesbörd om baba Nosa, en andlig far till många stora män. för något av dina andliga problem och det kommer att lösas. Han kan göra dig rik utan blodritualer, ta tillbaka din ex_hus, ex_ fru, ex _ pojkvän eller flickvän endast om du kan sms eller WhatsApp på +2349083639501
  om du har problem med följande ?;
  (1) Om du vill att din ex ska vara tillbaka.
  (2) om du alltid har dåliga drömmar eller har sex på en dröm.
  (3) Du vill bli befordrad på ditt kontor.
  (4) Om du behöver kraften för att vinna ett rättsfall
  (5) Någon form av stava
  (7) Kommande tontrycket
  (8) Skyddsring
  (9) Resesuccesring
  (10) Andlig kraft för Guds män
  (11) Bind din man / hustru till dig själv för alltid ensam
  (12) Du vill att kvinnor / män ska springa efter dig. (13) Om du vill ha ett barn.
  (14) Du vill bli rik utan blodritualer. (15) Om du behöver ekonomiskt stöd.
  (16) Örtvård
  (17) Om du inte kan tillgodose din hustrus sexuella lust. på grund av dålig erektion.
  (18) Om du har en HIV-AID-sjukdom och makt för att bota cancerproblem, ring Baba Nosa på +2349083639501
  TRADITIONELL LÄKEMEDEL Ört- och infödda läkare. Kontorsadress nr 20 elfenbensfält, Ife Osun delstat ... k

  SvaraRadera